Gör av mig ett kärl för andra, o Gud!

Vittnesbörd av Keren Lèon

Hela mitt liv har jag varit väldigt blyg, och alltid lidit av människofruktan. När jag gick i skolan  och skulle stå upp i klassen och ha föreläsning för kamrater jag känt i sex år, vågade jag aldrig göra det. Jag skolkade varje gång, för jag var så rädd för att stå där och prata inför dem. Jag kände att genom att vara så blyg inför andra, så sjönk jag liksom. Jag började må dåligt och hamnade i en depression. Jag kunde inte vara mig själv. Mamma sa alltid till mig att jag måste släppa taget om min blyghet, jag kunde inte fortsätta vara så där.
När jag blev frälst, fick jag uppleva hur Gud ville förändra mig och ta bort rädslan och blygheten i mitt liv. Det där med att vara blyg och rädd för folk var ju ingenting som Gud gett mig. Det  var djävulen som ville att jag skulle tiga och inte tala om evangeliet. Han ville att jag skulle vara tyst. Men Gud utmanade min rädsla så att jag blev löst, och idag kan jag stå här och vittna om att jag är fri. Jag brinner nu för att predika och tala om att Jesus lever! Jag är så glad och lycklig över att Jesus har frälst mig och tagit bort den där blygheten från mig.
Jag vill läsa en vers från en sång:
”Gör av mig ett kärl för andra, o Gud, där de dricka kan ditt liv.
Släcka törsten vid din källa, finna vilan vid din sida.”
Vi vill ju alla vara ett kärl för Jesus. Vi vill vara instrument som Gud kan använda  för att genom evangelium hjälpa andra människor; bli kärl där andra kan dricka Guds liv. Det är han som ger oss livet. Vi kan släcka törsten vid hans källa, för han är den enda källan som finns.
Människan törstar efter saker; världsliga saker om man inte är kristen. Men den kristne törstar efter Gud, och efter att bli uppfylld av honom! Vi söker honom för att bli det här kärlet som han vill göra av oss, som svämmar över av liv. Då blir vi använda av den Helige Ande och av Gud i den här världen som verkligen behöver höra mera om Jesus.
När vi söker honom och hans källa då kan vi finna vilan vid hans sida. Det är vid Guds sida vi kan finna den riktiga vilan och lyckan som inte världen kan ge oss. Den hittar vi i Jesus. Vi måste sträva efter att få bli det här kärlet som Gud vill göra av oss. Amen!

Föregående inlägg Generation ME
Nästa inlägg När jag ser din himmel! Är universum fininställt av Gud?

Relaterade inlägg