– Kom, Herre Jesus!

Ledare av Berno Vidén

”Mer vapen till Ukraina och militär närvaro längs Natos gränser.” Hela världen ser med bävan på det krig som pågår. Raseri, terror och urskiljningslöst dödande har under mer än ett år blivit vardag för landets invånare som fått se sina hus och städer sönderbombade. Hundratusentals människoliv har redan offrats i detta vansinne. Efter krigets utbrott den 24 februari förra året har den militära upprustningen i världen eskalerat, utan att möta någon nämnvärd kritik. Citatet ovan uttrycker Natos lösning för att förhindra ett storkrig i Europa. Mer vapen för en säkrare värld, är vansinnets budskap.

Miljontals människor drivs på flykt. Hat och maktbegär råder. Varje år dör som en följd av väpnade konflikter fler än 100 000 barn som ännu inte fyllt ett år. Det verkar inte finnas någon makt i världen som rår på den stegrande våldsspiralen. Människan har i sin ondska skapat vapen som med några knapptryckningar kan förvandla hela jorden till ett brinnande inferno. Så illa är det ställt.

Det Johannes skriver i sitt tredje brev är verkligen sant, nämligen att hela världen är i den ondes våld. Men trots att världen ser ut som den gör med orättvisor, hungersnöd, klimatkriser, krig och farsoter, så ger oss bibeln löften om en radikal förändring.

Jesus varnar i sin eskatologiska undervisning för hur våldet kommer att öka på jorden och hur människor kommer att hata varandra. Han talar om naturkatastrofer och förändringar i klimatet som gör att folken grips av ångest och står rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen (Luk 21:25-26).

Men då Jesus talar presenterar han också en lösning, ja, den enda lösningen, med svaret på världens stora problem: Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet (v 27). Bibelns löften för framtiden hänger samman med att Jesus – Fridsfursten, ska komma tillbaka. Kom, Herre Jesus!

Visserligen befinner sig hela världen i den ondes våld, men i samma vers konstaterar Johannes: Vi vet att vi tillhör Gud! Sedan står det: Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd (1 Joh 5:19-20). Det är ett budskap som inger hopp. Framtidsvisionen som Guds ord ger oss är motsatsen till den förfärande utveckling människan ser idag.

När världens makthavare träder fram och talar om upprustning av vapenindustrin för att stärka freden på jorden, finns det enorma ekonomiska och politiska intressen i botten. Det pågår en kamp mellan nationerna om att vara världsledande, och man tar till vilka medel som helst för att visa sin styrka och uppnå sina mål.

Evangelium representerar motsatsen. Jesus förberedde sina lärjungar på lidande under förföljelse, men hjälpte dem ändå att se framåt: I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen (Joh 16:33).

Jesus har vunnit seger, är budskapet. Med vilken makt? Kan det vara lösningen på världens gigantiska och ständigt återkommande problem?

Stormakterna svarar med mer vapen och ekonomisk kontroll över internationell handel i kampen om världsherravälde. Jesus säger: Jag ger mitt liv. Jesus representerar ett rike som inte är av den här världen, ett rike med helt andra principer, men dock ett verkligt, reellt rike. Den makt som Jesus visade såg ut som ett intet i den här världen. Jesus, en kung, som böjer sig ner i full ödmjukhet, blir allas tjänare, låter sig föras bort för att korsfästas. Paulus skriver att Jesus blev lydig ända till döden – döden på korset. Jesus valde korsets och lidandets väg, av kärlek till den mänsklighet han lidit döden för.

Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren (Fil 2:9-11). – Kom, Herre Jesus!

Guds ord går rakt emot det vi ser i världen idag, där våld och hat eskalerar hämningslöst. Bibelns väg är också församlingens väg. Var så till sinnes som Kristus Jesus var (Fil 2:5).

I Bergspredikan undervisar Jesus om viktiga principer att leva efter. Han utlovar salighet åt den som lever i ödmjukhet, mättnad åt den som hungrar och törstar efter rättfärdighet, barmhärtighet åt den som visar barmhärtighet och barnaskap åt den som skapar frid. Men han fortsätter med att säga: Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen (Matt 5:10-12).

Maranata är ett arameiskt ord som uttrycker en längtan efter Jesu tillkommelse, en vanlig hälsningsfras bland de första kristna. Under förföljelse viskade man tröstens ord till varandra: Maranata – Herren kommer! Det var ett hoppets budskap i den värld som såg Jesus som sin fiende.

Idag lever vi i det bibeln kallar för den yttersta tiden, med så många påtagliga händelser som borde vara väckelsesignaler för oss om tidens korthet. Trots det så talas det sällan idag om att Jesus ska komma tillbaka. Budskapet saknar relevans i förhållande till de liv vi lever.

Med tanke på den utveckling vi ser äga rum idag och den katastrofala prognos för framtiden forskare inom olika områden ger uttryck för, så borde budskapet om att Jesus, rättfärdighetens Konung, snart kommer tillbaka, basuneras ut med mer tydlighet. Människor lever i mörker och hopplöshet, men det finns ett hopp! Ge uttryck för det hoppet: – Kom, Herre Jesus!

Vid Jesu ankomst till den här jorden kommer all ondska och all orättfärdighet i ett nu att stoppas. Alla knän ska böja sig, läste vi, och alla tungor ska bekänna att Jesus är Herre. Johannes uppenbarelse inleds med att påminna om att tiden är nära. Lite längre fram skriver Johannes: Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom, Ja, amen (Upp 1:7). Jesus talar också i evangelierna om hur han ska komma tillbaka på ett sätt som gör hela mänskligheten uppmärksam: Liksom blixten går ut från öster och syns ända bort i väster, så skall Människosonens ankomst vara (Matt 24:27).

Ondskan kulminerar alltmer i världen och tiden för den laglöses framträdande närmar sig. Paulus skriver om det scenariot till församlingen i Tessalonika, och om hur Herren Jesus kommer att döda honom med sin muns anda och förgöra honom.

Jesus har all makt i himmel och på jord, vilket han också deklarerade då han stod inför landshövding Pontius Pilatus, anklagad för att vara en förbrytare. Dödsdomen låg strax framför och trots det lidande som väntade så backade inte Jesus. Han ödmjukade sig och bar det straff som egentligen vi skulle bära. Han tog vår synd på sig. På frågan om han var en konung svarade Jesus:

”Mitt rike är inte av den här världen.” Pilatus sade: ”Du är alltså en konung?”

Denne Jesus ska komma igen! Änglarna gav lärjungarna besked i samma stund som Jesus återvände till Fadern. Det är denne Jesus som Gud har gjort både till Herre och Messias. Kom, Herre Jesus!

Idag fästs hela mänsklighetens blickar på stormakternas ledare. Vem ska gå hem med segern? Profeten Daniel fick i sin tid uppenbarat för sig en dröm kung Nebukadnessar haft om världens stora riken. Kungen som själv var världens absolut mest inflytelserika härskare, stod inför ett dilemma. Han hade haft en dröm som gjorde honom orolig. Daniel fick uppenbarat för sig drömmens innehåll och betydelse. Han såg hela världsskeendet komprimerat, ända fram till det sista riket vi kommer att skåda. Det hela slutade med att en sten blev lösriven, inte med människohand, och krossade alla världens storheter; allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det (Dan 2:35). På det sättet kommer alla världens riken att sluta.

Daniel förklarade vidare för kungen: Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras … (Dan 3:44). Det är Gudsriket vi lever för och kämpar för. Inte med militära förstörelsevapen eller tvång, utan med Kristi sinnelag; med Kristi kärlek som drar människan till Gud.

Kan du se det här scenariot framför dig då du blickar ut över dagens gudsföraktande värld? Det ser i mångt och mycket ut som att ondskan redan segrat och människan går förlorad. Men kom ihåg att evangelium är en Guds kraft till frälsning, en kraft som vunnit seger över döden. Församlingens uppgift i tiden är att göra Gudsriket känt bland alla. Ett exempel på vilken dragningskraft det finns hos Jesus är Paulus, som nitiskt förföljde och fängslade Jesu vittnen och orsakade mycket lidande. En dag mötte han Jesus och det förvandlade hans liv.

Låt maranatabudskapet få forma ditt liv och levandegöra sanningen om Jesu snara tillkommelse. Innan han kommer för att göra upp med all ondska som fortfarande härjar på jorden, så talar Nya testamentet om en uppryckelse. Jesus kommer för att hämta hem alla dem som här i tiden tagit emot honom i sina liv. De döda i Kristus ska uppstå och vi ska tillsammans med dem möta Jesus på skyn. Vilka tröstens ord! Maranata – kom, Herre Jesus!

Föregående inlägg Ge en julgåva till yttre missionen
Nästa inlägg – Jag får följa i hans fotspår

Relaterade inlägg