Segerrapporter från Småland

Stark tältmötesserie i Jönköping med dop i tält  Maranataförsamlingen i Jönköping har i sommar haft tre veckors tältmöten. Trots den dåliga väderleken med regn och rusk har det samlats mycket folk. Många har fått stå utanför då tältet varit fullsatt. För första gången i Jönköpings historia hölls dopförrättning i tält. Fortsätt läsa

Hälsning från Borås

Kurt Petersén Elden sprider sig över hela vårt land. Jesus verkar på ett underbart sätt. Maranataförsamlingen i Borås har härliga möten. Väckelsens underbara ande har gripit en skara, som nu verkar för Jesus. Människor som förr vandrat borta från Gud, har fått uppleva härlig frälsning. Andra har blivit döpta i Fortsätt läsa

Falsk och sann förkunnelse

Arne Imsen  Forts. fr. föreg. nr.  Vad är det väsentliga i gudstjänsten? Det väsentliga är inte gåvorna, inte musiken, strängt taget inte heller predikan. Det ‘väsentliga är korset. Jesus Krisrus och Honom korsfäst, där syndaren möter sin egen synd, men där han finner nåden till upprättelse och förvandling. Det är Fortsätt läsa