Slut upp till Sommarkonferensen!

Maranataförsamlingen i Stockholm har återigen förmånen att hälsa dig välkommen till årets sommarkonferens på Bällsta missionscenter i Bromma. Årets tema är Livets Andes lag som aktualiserar ett av de huvudteman som Paulus undervisar om i Romarbrevet. För att ingen som vill delta i konferensen skall behöva stanna hemma på grund Fortsätt läsa