Midnattsropet nr 2 2016

Ladda ned PDF De blev alla kringspridda Ledare av Berno Vidén Församlingsgemenskap 24/7 Vittnesbörd från storfamiljsgemenskapen Lagstiftningens mål: Ett antikristligt system Undervisning av Arne Imsen En cykelpump i konserten Vittnesbörd av Stefan Dahlberg Europas flyktingar Utdrag ur boken Nedräkning mot Harmageddon av Jan Egil Hafsahl Politikerdrev mot Maranataförsamlingen Av Berno Fortsätt läsa

Visionen som drabbat oss

Text: Emanuel Johansson Det är nu snart fyrtio år sedan ett antal familjer i Maranataförsamlingen tog sina barn ut ur den då statliga skolan för att ta över ansvaret för skolundervisningen. Även om kampen för hemundervisningen alltsedan starten har varit förenad med ett visst motstånd så har förutsättningarna de senaste Fortsätt läsa

Vederkvickelse i kampen!

En hälsning från skolungdomsveckan i Tallåsstugan Text: Emanuel Johansson I slutet av februari i år samlades ett antal familjer i Tallåsstugan i Drevdagen där Maranataförsamlingen i år anordnade en skolungdomsvecka. Det blev några välsignade dagar där uteaktiviteter i den fantastiska miljön varvades med bibellektioner och genuina väckelsemöten. Det var inte Fortsätt läsa

Europas flyktingar

Ur boken Nedräkning mot Harmageddon av Jan Egil Hafsahl Här följer ett utdrag ur Jan Egil Hafsahls mycket aktuella bok Nedräkning mot Harmageddon. Den skrevs utifrån några bibelstudier, som författaren höll vid årsskiftet 2015/2016 både i Norge och Sverige. Vi väljer att här publicera ett avsnitt  där Jan Egil profetiskt Fortsätt läsa

Lagstiftningens mål: Ett antikristligt system

Predikan av Arne Imsen, MR nr 1 1988 Staten använder lagstiftningen som instrument för att verka fram politiska mål. Den vill genom lagen tvinga fram en politisk ideologi som alla ska anpassa sig till – ett antikristligt system. Detta antikristliga system använder också religionen för att med dess hjälp beröva Fortsätt läsa