Midnattsropet nr 4-5 1963

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Himmelsk atmosfärav Alf Lindskog Min upplevelseav Anna Ohlsson Min kallelseav Runo Eriksson Jesus helade migav Kerstin Kanthe Guds ord hade framgång och lärjungarnas antal förökadesav Erik-Gunnar Eriksson Frälsningens fröjd!av Arvid Nilsson Lösen honom och låten honom gå!av Enock Carlsson Evangelium en Guds Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 2 1961

Verka, ty natten kommerWerner Marklund Arvingar efterlysesHenry Mansika MidnattsropetArne Imsen Maran ata-bladetArne Imsen FörnyelseväckelseE. D. De tio jungfrunaJack Coe Herrens ord hade mäktig framgång!Donald Bergagård, Hallingbäck Sagt om Midnattsropet Var skall du tillbringa evigheten?Britta Imsen

Från KUMLA skriver Werner Marklund:

Från KUMLA skriver Werner Marklund: Det är inget tvivel om att vi be- finner oss i aftonskymmningen av denna tidsålder. ”Den nuvarande tidsåldern går mot sitt slut” säger ordet, och alla tecken tyder därpå. Stora skaror av kristna lever i ljumhet och världslikställighet, La odicea-sinnelaget har nått en fruk- tansvärd Fortsätt läsa