Midnattsropet nr 2 1960

Se, jag bådar eder en stor glädjeTage Nilsson Det gäller MidnattsropetArne Imsen Guds dyrbara gåvor förkastasRed. Norman Gordon Församlingar vi ej bör tillhöraT. B. Barratt Se på Jesus!Werner Sällström Framgångsrik evangeliseringT. L. Osborn Himmel eller helvete?Agne Bark Kenya tros missionOscar A. Karlsson Herrens ord hade mäktig framgång!Donald Bergagård, Werner Marklund Fortsätt läsa

Nr 2 1960 “Se jag bådar eder en stor glädje” Det gäller MIDNATTSROPET Guds dyrbara gåvor förkastas Församlingar vi ej bör tillhöra Se på Jesus! Framgångsrik evangelisation Himmel eller helvete Kenya tros mission “Herrens ord hade framgång” Från Kumla skriver Werner Marklund Grip den sårmärkta handen

Från KUMLA skriver Werner Marklund:

Från KUMLA skriver Werner Marklund: Det är inget tvivel om att vi be- finner oss i aftonskymmningen av denna tidsålder. ”Den nuvarande tidsåldern går mot sitt slut” säger ordet, och alla tecken tyder därpå. Stora skaror av kristna lever i ljumhet och världslikställighet, La odicea-sinnelaget har nått en fruk- tansvärd Fortsätt läsa

”HERRENS ORD HADE MÄKTIG FRAMGÄNG”

”HERRENS ORD HADE MÄKTIG FRAMGÄNG” Seger-rapporter från när och fjärran FRÅN ÖREBRO FRIA FÖRSAMLING I allhelgonahelgen hade Örebro Fria Församling väckelse- upp- byggelse- och missionsmöten. Vän- ner från när och fjärran hade kommit för att vara med i hög- tiden. Bröderna Ãge Samuelsen och Leif Carlsen från Norge hade kallats Fortsätt läsa

Kenya tros mission

Oscar A. Karlsson: KENYA TROS MISSION Kenya eller Kenya Colony är den nord-östra delen av Brittiska Östafrika. 1955 hade detta om- råde en folkmängd på 6,05 Mill. Landet gränser i söder till Tanga- nyika, i Väster till Uganda, i Norr till Etiopien, i nordöst och öster till Italienska Somalilandet och Fortsätt läsa

FRAMGÅNGSRIK EVANGELISERING

T. L. OSBORN i ”Faith”: Det finns tre faktorer inbegrip- na i framgångsrik evangelisering De är levande porträtterade i den första församlingen. Dessa full- ständiga kompetenter skall tillsam- mans sätta i rörelse segerrik evan- gelisering var som helst på jorden. Redogörelserna för evangelisering- en, bevarade åt oss i apostlagär- ningarna Fortsätt läsa