Från KUMLA skriver Werner Marklund:

Från KUMLA skriver Werner Marklund:
Det är inget tvivel om att vi be- finner oss i aftonskymmningen av denna tidsålder. ”Den nuvarande tidsåldern går mot sitt slut” säger ordet, och alla tecken tyder därpå.
Stora skaror av kristna lever i ljumhet och världslikställighet, La odicea-sinnelaget har nått en fruk- tansvärd utbredning. Ett anskri
ljudet genom tidsnatten. ”Se brudgummen kommer!”
Enskilda och mindre grupper ha gripits av budskapet och av nöd för sig själva, och det rådande tidsläget. Man samlas till bön och åkallan, och Herren svarar den vaknande brudsjälen. Gud kallar och utrustar vittnen beklädda med kraft och Helig Ande, och Guds Ande utför ett härligt verk s-om svar på bön i aftonskymmnigens
tid.
Vid mitt första besök i våras hos den rätt unga Örebro Fria Församling upptäckte jag mig va- ra, en rätt komplicerad och egen- artad blandning av avmätt andlig fromhet, tomhet och kritiklust. Själva atmosfären i mötet var en- kel och avväpnande. Gamla tiders s. k. ”bönekvarnar” malde för fullt på flera håll runt om i lokalen samtidigt. Ett underbart bönebrus. – ett eko från svunnen tid.
Jag skall ärligt säga, att jag gick ganska väl ”plockad” därifrån. Mitt inre hade fått ett möte med Gud, i likhet med vad Jakob en gång fick, ett slag på höftleden, och jag haltade betänkligt då jag gick hem. Mitt inre var ett enda stort skriande behov.
Tiden har gått och olika om- ständigheter har gjort att kontakt- erna har fördjupats, ett möte med Gud sätter spår efter sig. Det blir motstånd, strider, kamp, bön, och mycken ovislighet gör sig gällande
från olika håll. Men för allt vill

jag ära Jesus. Det flyter fram en underbar underström av frid och lycka genom stormarna. Budskapet är frigörande, gemenskapen är en- kel och innerlig, och atmosfären är positiv och uppbyggande. Här fö- das andliga barn, själar döpas i Helig Ande och förnyelsens kraf- ter fyller längtande bröder och systrar, helbrägdagörelsekraft mö- ter sjuka och lidande. All ära till Jesus.
Till de många grupperna ute i landet har vi nu en mindre grupp här i Kumla. Vi tror, att detta är
väckelsen i väckelsen och tackar Gud att allt är idel nåd, Nåd -.
Vi är vid gott mod, och tackar Gud för bröderna Donald Berga- gård och Arne Imsen, som gripna
av Gud arbetar bland oss. Må Gud leda dem i fortsättningen.
Vi beder O, låt den elden spri- das vida, och gör den skatten vida känd. I tro ditt löfte vi förbida – Att Anden rikligt blir oss sänd.

Föregående inlägg Kenya tros mission
Nästa inlägg Grip den sårmärkta handen

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x