fbpx

Ukraina

Tack för allt stöd till våra drabbade syskon i Ukraina. Pastor Vasily Muravitsky rapporterar kontinuerligt utifrån deras situation i Irpen. De arbetar mycket med att köpa in mat och andra förnödenheter som delas ut till hjälp åt familjer som tvingats fly från sina bostäder och regioner. Även hus som skadats efter bombningar repareras. Fortsätt att vara med i bön och offer för våra syskon.
Maranataförsamlingen förmedlar din gåva. Märk “Ukraina” Pg 44 10 05-6
Swish 123 155 1571