Himmel eller helvete

Agne Bark :
HIMMEL ELLER HELVETE?
”Den som tror på Sonen, han har eget liv, men den som icke hör- sammar Sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver”
över honom. Joh. 3:36.
John Bunyan, mannen som skrev Kristens resa, hörde en gång Herrens röst tala till sig. Detta hände medan han ännu var om- vänd, Herren sade: ”Vill du läm- na dina synder och komma till Himlen eller behålla dem och komma till helvetet?” Han tog ef- ter denna upplevelse emot Jesus i sitt hjärta och blev en brinnande själavinnare. Efter denna upplev- else sade han: ”Tidens korthet, dö- dens närhet, domens visshet, evig- hetens längd, syndens elände, hel- vetets kval, frälsningens glädje, himmelens härlighet och Guds kär- lek som ger ett eget liv åt ånger- fulla syndare bevisar vikten av att våra liv brukas i Kristi tjänst. Jag vill rikta frågan till dig idag? Skall du tacka nej till Guds underba- raste erbjudande? Syndaförlåtelse! Hjärtefrid! Gudsgemenskap! Evig Himmel! Kristus Jesus kallar dig i dag. Vill du ge ditt hjärta åt ho- nom? Om du inte gör det kommer
du att gå evigt förlorad. Bibeln skildrar i fruktansvärda ordalag vad det innebär att gå förlorad. Min vän, helvetet är en verklighet. Bibeln talar om sjön som brinner av eld och svavel. Bibeln förtäljer om den eviga pinan där masken aldrig dör och där elden icke ut- släckes.. Den talar om avgrunden, om det yttersta mörkret, om det eviga fördärvet, och om en plats av bedrövelse och ångest. Där i förtappelsens boningar skall vara gråt och tandgnisslan säger Jesus.

Om helvetet inte existerar, om alla utan undantag skulle bli sko- nade från Guds dom, om synden inte utestängde människan från himmelen, om människan kunde frälsa sig själv, varför behövde då Guds Son Jesus Kristus komma hit ned till jorden? Varför behövde han kämpa i Getsemane? Varför tillät Gud då, att människor håna- de, föraktade, misshandlade, smä- dade, begabbade sin enfödde son. Varför gav han sitt liv i en blodig död på Golgata? VARFÖR? Det var för din skull min vän. Blods- svetten i Getsemane, den våndan

utstod han för din skull. Blodet som rann ner från hans kinder och händer, från hans fötter och sida, det blodet rann för din skull. Det- ta såg profeten Jesaja i Anden 700 år innan det inträffade och han säger om Jesus: ”Ja han var sar- gad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull, näpsten (d. v. 5. straffet) var lagd på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade”. Allt detta gjorde Jesus för att rädda dig undan den eviga döden. Det straff som du rätte- ligen hade förtjänat på grund av din synd, det straffet blev utmätt på Jesus. Här är den enda vägen, som kan skänka dig evigt liv och evig frälsning. Se Guds Lamm, som borttager världens synd. Böj dig i ödmjukhet inför Guds Lamm, be- känn din synd, tag emot rening ge- nom hans blod och låt Jesus bli Herre i ditt hjärta. När du vän- der dig bort från synden och tror att Jesus dog och uppstod för dig då blir du frälst. Då upphör Guds vrede att vila över dig, och skrif- ten giver dig löftet: ”Åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn”. Gud har sagt om den himmelska staden, att intet orent skall någonsin komma ditin. Därför: ”Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar.”
”Vad är vinst om du din själ för- lorar i en mörk och tidlös evighet. Vad är lycka om dess glans för- bleknar inför dödens kalla verklig- het”, sjunger en sångare, Avgör dig just nu för Jesus! Betänk att du har intet löfte om några fräls- ningstillfällen i framtiden. I dag kan din själ bli vitare än snö ge- nom kraften i Jesu blod.

Föregående inlägg FRAMGÅNGSRIK EVANGELISERING
Nästa inlägg Kenya tros mission

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x