KALLAD AV GUD!

Ulla Krögli
Mark. 16:15.
Och han sade till dem, gån ut i hela världen och prediken evangelium för allt skapat.
Det är vad Herren har givit befallning om, och jag önskar att göra det som han befaller. Ty är man inte lydig Gud och går den Väg som han har stakat ut, blir det ingen glädje eller seger i vårt kristusliv, men när vi lyder Herren och går hans väg, får vi uppleva en underbar glädje och frid i våra hjärtan. Det står i en sång. Tänk vilken underbar nåd av Gud att vi får vara hans sändebud och till den döende världen gå för att hans kärlekssäde så.
Jag *har i många år känt en kallelse i mitt hjärta och en dragning mot de nordliga trakter men har tyckt att Gud har krävt så mycket och att det blev så mycket att försaka av vad jag hade planerat o. tänkt mig här i livet. Men hur står det i Jes. 55:89. ”Se mina tankar äro icke edra tankar och edra vägar äro icke mina vägar,” säger Herren. Gud har andra Vägar och tankar med våra liv. Det är gott att helt och fullt få lägga sig i hans händer för då vet jag att det går framåt, även om det många gånger ser mörkt och hopplöst ut är det underbart veta att vi har en Frälsare som ser oss och hjälper oss i varje situation. Jag är glad att. jag nu fått nåd att säga ja till den kallelse som Gud gett mig och är nu i Lappland för att rädda själar för himmelen och jag vet att Herren skall vara med och stadfästa sitt ord med efterföljande under tecken. Mark. 16:20. Till sist ett ord i Upp. 14:15. ”Låt din lie gå och inbärga skörden, ty skördetiden är kommen och säden på jorden är fullt mogen till skörd.”
Även jag känner mig tacksam till Gud att jag fått nåd att svara ja på hans kallelse och gå den väg som han vill. Nog kan det kännas svårt ibland men glädjen som vi äger i Jesus övervinner alla svårigheter och prövningar som vi möter på vår väg genom livet.
Tänk att i unga år få lämna sitt liv i Jesu händer och tjäna honom :med det pund han givit oss. Vi förmår ingenting i oss själva men vi får lägga vår svaga hand i hans starka och han skall föra oss fram enligt sitt löfte.
Vi känner vi är i stort behov av förbön och önskar att du som läser dessa rader skall vara med och bedja för oss och för Lapp* lands folk att Gud må komma ibland oss och frälsa själar. Djäl vulen rasar som aldrig förr och försöker hindra Guds verk men i namnet Jesus skall vi segra. Halleluja!
Tror inte vi har så lång tid kvar att verka för Gud, för snart kommer han som komma skall och har med sig lön, och vi skall få vara med och fira Lammets bröllop därhemma. Uppt 22:1219:7.

Föregående inlägg DET GJORDE GUD!
Nästa inlägg LOVEN GUD I FÖRSAMLINGEN!

Relaterade inlägg