Nr 8 1961 Ormanden – den listige Kallad av Gud! Loven Gud i församlingen Evangelisering bland Kikuyufolket Från läsekretsen Det gjorde Gud Tro!

Tro!

T. L. OSBORN Många beder om Välsignelser, som Gud har lovat, men de kommer inte att tro att de har mottagit svaret, förrän de kan känna och se det. Detta är inte tro. Tro, betyder att du är övertygad att vad Gud lovade, och det som du bad om, är Fortsätt läsa

Från läsekretsen

Hjärtligt tack för det kära ”Midnattsropet”, som redan varit mig till så stor välsignelse. Första numret av tidningen erhöll jag genom den käre broder Sällström. Just då var han här i Vallsta, som ligger i Hälsingland och hade möten, och Gud ledde det så att jag fick vara med. Jesus Fortsätt läsa

LOVEN GUD I FÖRSAMLINGEN!

E. C. David, Israels ljuvlige sångare, var en kristen, som kände till jubel och lovprisning. Han kände också Väl till vilken mäktig kraft, som utlöstes genom lovsången. Därför uppmanar han oss genom sina psalmer gång på gång, att Vi skall prisa Herren. Låt oss se på lovprisningens stora värde för Fortsätt läsa

DET GJORDE GUD!

På ett möte i Jönköping, lördagen den 4:e februari, kom två unga makar fram. De var icke frälsta men begärde förbön. Hustrun var judinna och kunde inte svenska( Hon hade tuberkulos i bägge lungorna. Hennes make tolkade mig till engelska då jag frågade om hon ville överlämna sig åt Gud Fortsätt läsa