Jesus allena

Henning Thulin

”Jag jag är den, som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg.” Jes. 43:25.

Detta löfte gäller än i dag. Jag upplevde i ensamheten en underbar frälsning genom Jesu namn den 21 aug. 1931 i Junosuando prästgård. Då var jag komminister i Jnnosuando. Jesus döpte mig också i den Helige Ande vid en nattvardsgång i Junosuando kyrka. I 5 år var jag frälst och andedöpt som präst i svenska kyrkan. Men Herrens Ande ledde mig till dopgraven. Den 2/6 1936 fick jag följa Jesus tillsammans med min hustru i dopets grav i baptistkyrkan i Visby. Utan att Iha en aning om, vad som skulle bli mitt öde, fick jag nåd att gå Ordets väg. Odh löftet höll. Pris ske Gud!
Innan jag tog steget ut på Guds löften hade jag en kuslig närkamp med satan på pastorsexpeditionen i Kräklingbo på Gotland. Han kom emot mig rent kroppsligt men måste den gången vika undan, ty jag höll mig nära Jesus. Mitt mål var att lämna svenska kyrkan och sluta mig till pingströrelsen. Jag hade lämnat min kyrkoherdetjänst, och skulle låta döpa mig .i Visby. Allt var packat och klart och en bil stod redo på gården, som skulle föra oss till Visby.
De troende vänner från kyrkan och frikyrkan hade mött upp för att säga; oss farväl. Utan att jag viss te det, hade min dotter Sonja hittat en liten tavla med namnet JESUS i röda bokstäver på vit botten, som jag haft på väggen i expeditionen. Hon hade mig ovetande hittat tavlan och placerat den i bilen på startknapparna framför förarsätet, där jag skulle sitta.
Vi sade farväl till vännerna för att lämna det gamla och gå in i det nya. Jag startade bilen och lyfte upp mina ögon. Det första jag såg var ordet JESUS på den lilla tavlan. Det ordet lyste med röda bokstäver framför mig. Då hörade Guds Ande tala till mig. Och han sade: Målet är inte bara att bli frälst, döpt i vatten och Ande, målet är oändligt mycket större och högre. Målet är JESUS. Målet är inte bara. att få tillhöra en pingstförsamling på jorden utan Jesus allena och den stora vita skaran i höjden. Idagtalar den Helige Ande alltjämt till mig genom den lilla tavlans budskap. Och jag hör dess budskap och hörsammar det. ”Jag förgäter det som är bakom mig och sträcker mig mot det som är framför mig och jagar mot målet.”
Mycket ligger bakom mig. Misstag, människoförgudning, viljesvaghet, sjukdom, syndaf all och nöd, men allt är i dag under Jesu blod, för alltid utplåanat och glömt av Herren. Lovad och prisad vare Jesus i evighet! Och av allt det förflutna står ett enda förblivande värde kvar: Jesus Kristus är densamme igår och idag, så och i evighet.
Du min älskade vän, som läser dessa rader, har du fallit i synd? Jesus kan härligt frälsa. Har du förlorat din första kärlek, Jesus kan ingjuta ny kärlek i ditt hjärta. Har du avfallit från den barnsliga troheten mot Jesus? Han kan upprätta dig igen. Har du fallit i synd sedan du blev frälst? Jesus kan och vill draga dig upp ur dyn. Åkalla hans namn! Han är likadan, som när han frälste dig första gången. Jesus hjälper dig och hjälper inte han, så hjälper ingen ann. Men HAN hjälper! Hans uppgång är lika viss som morgonrodnadens. Jag talar sanning, och ljuger icke. Gud är mitt vittne.
Ty: ”Det är ett fast ord och i allo värt att mottagas, att Jesus Kristus har kommit i världen för att frälsa syndare, bland vilka Jag är den främste.”
Jag vet ätt Jesus förlåtit mig alla mina synder, ty själv har jag aldrig kunnat ” förlåta mig mina felsteg.
Solna den 3 juni 1962.
Henning Thulin.

Föregående inlägg Från Kenya
Nästa inlägg Mirakelväckelse eller undergång

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x