Gud löser dina problem

ORAL ROBERTS: GUD LÖSER DINA PROBLEM Var och en av oss har problem som behöver lösas. En av huvudpunkterna till befrielse från sådant, som ger oss olycka och motgångar och som hindrar oss att sträva framåt, har Jesus Kristus skänkt oss. Mark. 9:23. ”Allt förmår den som tror”. I anslutning till detta säger han också i Matt. 8:13: ”Såsom du tror så må det ske dig”. Det bästa sättet att få sina problem lösta, är att börja med sin egen tro. Nu är vi inte vana vid det. Vi brukar vanligen se på våra problem genom några yttre förhållanden eller genom att säga: ”Om någon kunde göra detta eller, ifall detta kunde ändra sig, då skulle jag bli lycklig.” Jesus löser dock inte dina problem genom några yttre fördelar. Han börjar med ditt eget tänkande och din tro. Detta är bibelns väg, och det är en mycket lätt väg, när du en gång förstår den. Jag medger, att den är litet svår att förstå, därför att vi inte har praktiserat den. Vi har inte tänkt på det. Vi har inte trott det. Men när du en gång börjar tänka rätt, och tro rätt, skall du få se att allt kommer på rätt plats. Problem, som förut var oöverkomlilga och olösta blir* ganska lätta att lösa. Du säger: ”Finns det något problem som är lätt att lösa?” Ja, ifall du närmar dig problemet på rätt sätt och praktiserar det rätta receptet, så finns det inget problem som inte kan bli löst. Det är lätt för en murare att lägga tegelstenar, det är lätt för en bonde att plöja en fåra rätt. Det är inte svårt för en man att reparera en bil om han är kunnig och har de rätta redskapen (verktygen). Det skulle vara svårt för mig att plöja en rät fåra, att mura, eller att reparera en bil. Jag är inte* kunnig på dessa områden. Men jag vet något om, hur man löser problem och hjälper en person till rätta i livet. Jag har invigt mitt liv till att studera Gud, hans väg att verka genom människan och hans kraft att lösa deras problem. Jag vet, att det finns inget problem i ditt liv, som Gud icke kan lösa. Jag vet, att du har en kapacitet, som skall föra dig till Gud, om du endast vill sätta den i verksamhet. Då skall Gud i sin tur lösa dina problem. Jag tror, att de mänskliga varelsernas förmåga att tro, är den mest försummade av alla Guds gåvor till människan. Som exempel kan jag nämna en ung, skicklig affärsman, som ägde en ansenlig förmögenhet, men hade ett allvarligt hjärtfel. Han berättade för mig om sitt hjärtbesvär. Han kunde inte rida. Han kunde inte anstränga sig något. Han måste vara försiktig i varje liten rörelse han gjorde. Dock var han endast 30 år. Jag sade: ”Varför kan du inte rida”. Han svarade: ”Det är mitt reumatiska hjärta. Jag kan just inte göra någonting”. – ”Varför får du det inte kurerat då?” – ”Det finns ingen hjälp för min kondition”. – ”Men säg, ifall du visste om en läkare som hade någon verklig bot för ditt hjärta, skulle du inte kontakta honom och följa hans ordinationer?” – ”Säkert skulle jag göra det”. – “Se där, du har en trosförmåga, du är i stånd att tro, och Gud kan hela dig. Ifall han kan skapa kroppen, kan han säkert hela den”. – ”0, jag vet att Gud kan hela den”. ”Varför går du då inte på samma sätt till honom, som till någon läkare? Jag tror på goda doktorer, och jag tror, vi bör göra vad Vi kan. Men ifall du vet, att ingen doktor kan hjälpa dig, och du vet att Gud kan, varför närmar du dig inte Gud på samma sätt som en läkare. Ifall Gud kan hjälpa dig kvickt och så fullkomligt varför tror du inte?” – ”Du har fått någonting där du”, sade han till mig. ”Visst, människorna tänker inte på att när de tror rätt och släpper lös sin tro kan Gud göra un derbara ting för dem”, replikerade jag. Somliga människor är missar:passade och olyckliga, därför att de inte har lyckats i äktenskapet. Somliga är olyckliga, därför att de misslyckats med barnen. En del är olyckliga för vantrivsel i arbetet eller för att deras affärer inte är så framgångsrika som de önskar. Andra är olyckliga för att de inte har ett hem, eller för att de inte har ny bil 0. s. v., o.s.v. Sådana människor säger: ”Om detta eller detta hände skulle allt förändra sig”. Jesus säger: ”Ifall du kan tro, skall dessa ting förvandlas. Allting är möjligt för den som tror.” Inte för den som oroas, inte för den som förargar sig, inte för den som klagar, inte för den som säger: ”Ifall detta hände”. Endast för den som tror. Med tro menar Jesus, att om du tror på Gud och bär dina problem till Honom med full förtröstan, skall Han förändra allt. Du säger: ”Hur kan Han lösa mina problem. Det kan jag inte förstå”. Du behöver inte förstå. Du behöver bara tro. Om vi kunde förstå allting behövde vi inte ha tro. Det är därför vi har tro – för ting vi inte kan förstå och för problem vi inte kan lösa. Vi lever i en Värld där mycket är svårt att förstå Bibeln säger: ”Vi se genom ett mörkt glas”. I denna värld behöver vi praktisera Vår tro på Gud. En del människor ersätter tron med någonting annat. Somliga sörjer, en del är fyllda med bitterhet och andra är avundsjuka. Många önskar att andra skall tro för dem, men Kristus säger: ”Ifall du kan Tro”. Tro på Gud; tro att han är en god Gud, tro att han är en Gud som har all makt, tro att han vill hjälpa dig. Bibeln säger: ”Min älskade, jag önskar över allting att du må hava framgång och att du må vara vid hälsa, även att din själ må ha välgång.” 3 Joh. brev 2 v. I Mark. 9:23 berättas om en fader som förde sin son, som var epileptiker, till Kristus. Först bad han lärjungarna hela barnet, men de förmådde icke. Han blev så missmodig, så han var på väg hem, när han fick se Jesus. Han sade: ”Herre, ifall du kan göra något, ha medlidande med oss och hjälp oss”. Jesus sade: ”Ifall du kan tro är allting möjligt. Mannen sade: ”Ifall du kan, så hjälp oss”. Kristus sade: ”Ifall du kan tro”. Frågan är inte om Gud lean; frågan är: Kan du tro? Då är allting möjligt. Ingenting är omöjligt för Gud, ej heller för människan som tror på Gud. Problem är oöverkomliga och olösta endast när vi inte tror på Guds kraft.

Föregående inlägg Saltgölar
Nästa inlägg Missionsbrev

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x