Midnattsropet nr 6 1962

Helbrägdagörelse i försoningenT. L. Osborn Kraft till segerAnne Björg Imsen Frikyrklig samlingArne Imsen Han kommer till SverigeAnnalisa Qvarfordt Bröder vad skola vi göraErik Gunnar Eriksson Elden brinner lika härligt nu som förrAgne Bark, Donald Bergagård Nytestamentlig väckelseW. Grant Från KenyaGunnar Eklund, Margareta Eklund Jesus allenaHenning Thulin

Nytestamentlig väckelse

Av W. Grant Översatt av H. Alexis Varför har vi inte väckelse i våra församlingar, och varför finns det så många splittringar? De flesta församlingar är splittringsrörelser eller skärvor från andra kyrkor. Den person, som bildar en ny församling kommer, som det synes, från en annan församling. Människor undrar varför Fortsätt läsa