Några uttalanden av Lewi Pethrus om andliga väckelser

Citat ar böckerna: Medan Du Stjärnorna Räknar, och Hanryckningens Tid. 

I boken Medan Du Stjärnorna Räknar, sid. 29, skriver Pethru’s: ”Hur förslappade, rati-o-n-alistiska och sterila kyrkosammanslutningar än kunnat bli genom tiderna, har de aldrig kunnat hindra nya livsströmmar* att flöda fram genom enskilda personer och grupper, som självständigt genom bibelordet och bönen sökt sig tillbaka till en ‘direkt förbindelse med Gud.”

På sid. 261 i samma bok skriver författaren: ”Varje andlig väckelse, som sätter sig fast i principer och icke är villig att ändra dessa inför en ny väckelse och inför gamla bibelsann-ingar som på nytt blivit levande, är dömd att splittras.” 

I boken Hänryckningens Tid, sid. 138, skriver Pethrus:

”Sedan församlingarna genom människors påfund blivit organiserade till en kyrka och antagit en bestämd trosbekännelse, hade de på så sätt blivit avgränsade från andra kristna. Den Helige Ande -har aldrig ‘nöjt sig med detta förhållande. Varje gång Anden på ett särskilt sätt blivit utgjuten över församlingar, har alltid rörelser i frigöranade riktning uppstått. 

Pethrus säger vidare, med tanke på andra kristnas inställning till pingstväckelsen i dess början: ”De sågo oss som banérförare för en splittringsrörelse.” (Sidan 139 i boken Hänryxckningens Tid.)

I samma bok, sid. 140, skriver författaren: ”Så länge Guds folk har slagit läger omkring olika speciella läror, är det helt säkert lyckligast att Ihålla sig ren från detta partiväsen. För oss synes det enda bibliska och lyckliga vara, att församlingarna ställa sig fria* och att man på allt sätt söker att bliva ett i Anden med alla Guds barn.”

*) Kursiverat av red.

Föregående inlägg På resa i Norge
Nästa inlägg Till alla Maranatavänner

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x