Till alla Maranatavänner

”MARANATAVÄCKELSENS STÄLLNING TILL PINGSTRÖRELSEN OCH ANDRA SAMFUND. HAR LEWI PETHRUS RÄTT?”  Över detta ämne talade broder Arne Imsen i Viktoriasalen torsdagen den 13 september. Lokalen var överfull och många kunde endast beredas ståplats. Alla lyssnade andäktigt på det sakliga, allvarliga men upplysande föredraget. Det var många som fick sina ögon Fortsätt läsa

Några uttalanden av Lewi Pethrus om andliga väckelser

Citat ar böckerna: Medan Du Stjärnorna Räknar, och Hanryckningens Tid.  I boken Medan Du Stjärnorna Räknar, sid. 29, skriver Pethru’s: ”Hur förslappade, rati-o-n-alistiska och sterila kyrkosammanslutningar än kunnat bli genom tiderna, har de aldrig kunnat hindra nya livsströmmar* att flöda fram genom enskilda personer och grupper, som självständigt genom bibelordet Fortsätt läsa

På resa i Norge

Erik Gunnar Eriksson  Jag var i juni månad i tillfälle att göra en predikoresa ‘i Maranata-församlingarna i Norge. Det är ‘trosstärkande att få resa i vårt grannland och se, hur Maranataväckelsen, trots hårt motstånd, bryter fram som en vårflod, som ej går att stoppa. Första mötet i arb-etarföreningens lokal i Fortsätt läsa

Högljudd lovsång polisbevakas

Från Norrköpings-fronten Norrköpings Fria Församling har haft tre veckors tältmöten, som väckt ovanligt stor uppmärksamlhet p. g. a. den, enligt vissa personers :syn på saken, alltför genomträngande och störande ju’beltonen. Klagomålen, som föranledde polisen ‘att närmare undersöka förhållandet, medförde emellert-id inte något ‘ingripande från lagens väktare. Men tidningarna fiek höra Fortsätt läsa