Guds ord har framgång

Ty den seger Han vunnit är vår 

Hälsingborg 

Maranataväckelsen i Skåne bryter fram på ett underbart sätt. Många får möta Gud och stora ting sker. Jesus gav befallning om att vi skall gå ut i hela världen och predika evangelium. D’arför leder Gud sina vittnen från det ena stället till det andra och låter dem bära fram ett fritt och frigörande budskap. Det är härligt att se den stora skörden som håller på att räddas för himlen. Bröderna Donald Bergagård, Lei1C Karlsen och Kurt Petersen besökte Hälsingborg lördagen den 29/9. En sångarskara från Malmö medverkade med sång och musik. Det blev ett starkt möte och Guds ande verkade underbart. Broder Kurt Petersen vittnade om en härlig frälsare som har all makt i himlen och på jorden. Hans namn är Jesus och han är densamme. Sedan predikade broder Donald Bergagård och Gud fyllde var och en med kraft och lovprisning. Broder Donald bar fram ett budskap som var inspirerat av den Helige Ande. Halleluja! Det är underbart att se vad Gud gör när han får leda ett möte. Broder Leif Karlsen tog hand om eftermötet och bad till Gud för många. Jesus grep in och gjorde under. Tack och lov. Vi vet att Gud skall göra ännu större ting även i Hälsingborg. Låt oss alla prisa Herren för allt det underbara som han gör ibland oss. Maranata.

Guds eld brinner även i Malmö 

Som svar på bön, som pågått hela sommaren i Malmö, har Gud på ett underbart sätt låtit sina rika välsignelser flöda. En liten grupp ”Maranatav’anner” har uthålligt kämpat i bön inför Guds ansikte om att en ny tid måtte bryta in i Sveriges 3:e stad. Gud har svarat på bön, och elden brinner härligt dessa dagar. Och skaran av frigjorda, nyandedöpta och lovsjungande vänner växer.

Torsdagen den 27 september inleddes några dagars offentliga möten, då Maranataförsamlingen hade besök av bröderna Leif Karlsen, Donald Bergagård och Curt Petersén. Vilka möten! Det blev underbar seger redan första kvällen. Bröderna talade inspirerade av den Helige Ande om Guds våldiga gärningar. Jesus är densamme i går och i dag och desslikes i evighet. Jesus har samma makt i dag som han hade då han vandrade här nere på jorden. Ära vare JESUS. Många långtande fick uppleva Andens dop, många sjuka fick uppleva hälsa till sina kroppar och Gud stadfåste sitt ord. Jublet visste inga gränser. Gud verkade mäktigt i Malmö under dessa dagar. Och övertygelsen om att jESUS är densamme gav i det ljungande bönebruset sitt svar.

Djävulen rasar och hans villiga redskap spyr ut sina giftigheter i press och affischer, som klistras upp på tusentals ställen i staden. Men Guds folk jublar. Halleluja! Det är seger. Jesus vann en evig seger på Golgata och i hans namn få vi gå segrande fram. Mycket mer vill Gud göra här i Malmö. Det tror vi på.

Mona Larsson. 

Från Småland 

Gud verkar i Nässjö. Det är knappast något möte utan att själar kommer till tro på Jesus Kristus. Vi prisar himlens Gud för detta. Sångarskaran sjunger inspirerad av Anden, och i eftermötena går ett flertal av dem ut i bänkarna för att tala med själar.

Många ofrälsta är med på mötena. Ungdomen har börjat strömma till. Ofta får inte alla plats trots att lokalen är ganska stor.

I Bodafors är det något liknande. Där har det varit upp emot hundratalet ofrälsta. Det är ett stort tacksägelseämne. Och vi väntar, att det skall bryta igenom till väckelse i den köpingen. Någon har redan kommit och blivit frälst och andedöpt.

Gud helbrägdagör också de sjuka. Flera har vittnat om det. Bland andra träffade jag, efter ett möte i Vetlanda, en man som hade blivit helbrägdagjord från migrän efter att jag ett par veckor tidigare hade bett till Gud för honom. Han berättade, att varje morgon fick hans fru koka riktigt starkt kaffe för att det skulle hjälpa honom, men det behöver hon inte nu. Ja, ära vare Gud. Hans kraft är bättre än starkt kaffe. Då blir det inte bara en tillfällig stimulans utan ett bestående verk hallelujal Gud verkar mäktigt i Vetlanda. Några har kommit till tro och flera kommer när som helst. Många otroende går på mötena och är mycket nära Guds rike. Vännerna i Vetlanda går helhjärtat och beundransvärt in för uppgiften att sprida ‘evangelium och utbreda Guds rike. Ja Gud välsigne dem!

Vi har också haft ett par möten i Eksjö och tänker fortsätta där om bara tiden räcker till. Sångarna här i Nässjö ligger sannerligen inte på latsidan. Det är en härlig villighetens ande över skaran. Sista mötet vi hade i Eksjö stod två systrar upp och tackade Gud för att de hade blivit helbrägdagjorda i det föregående mötet. Tack och lov för att sjukdomsok bryts sönder.

Så går striden vidare. Vi tackar Gud för vad han har gjort och gör och kommer att göra. Större segrar ligger framöver.

”MED OSS ÄR GUD MED HONOM SEGRA VI!”

Lars Wedin. 

Gud verkar i Göteborg 

”Underbar hälsa sjuklingar få, döva får hörsel lama uppstå. Blinda får syn och krymplingar gå prisande Gud också.”

Den kören kan vi alla stämma in i ty ‘vi vet att jesus Kristus är densamma Hebr. 13 :8. Samma under och tecken som Jesus gjorde när han vandrade på jorden, gör han idag. Halleluja. I hela Vårt land bär Gud ut vittnen, som förkunnar ett fritt evangelium om Jesus Kristus. Människor längtar efter att få’ höra detta budskap. Gud håller på att skaka hela Sverige med en underbar väckelse. Överallt där det finns längtande själar, där verkar Gud.

Onsdagen d. 26/9, besökte bröderna eif Karlsen, Skien, Donald Bergagård, Jönköping och Kurt Petersen, Örebro, Maranataförsamlingen i Göteborg

Pastor Enock Karlson står som föreståndare där. Gud har gjort stora ting i Göteborg och vi vet att Gud vill göra ännu större under och mirakel där. Mötet hölls i Kongresshallen. Mycket folk samlades för att höra Guds ord. Sångarna sjöng och prisade Gud och det var en härlig ande som grep oss alla. Donald Bergagård sjöng och vittnade om Jesus, den uppståndne frälsaren. Det var ett härligt segermöte. När sedan Leif Karlsen predikade, föll anden på ett underbart sätt. Många bundna själar blev lösta och började tacka och lova Gud. Jesus botade många sjuka den kvällen. Skaror sökte sig fram till förbön och Gud mötte dem alla. Många rasar mot denna väckelse, men Gud bryter ner alla hinder och vi får gå fram på den väg, som han visar oss.

”Om Gud är för oss vem kan stå oss mot”, sjunger vi i en annan sång. Vi har inget att frukta. Låt oss tacka Jesus för denna underbara väckelse som bryter fram. MARANATA.

Kurt Petersén. 

Stort väckelsemöte i Eriksdahlshallen Stockholm 

Mötet i Eriksdalshallen fick en stark prägel av sång och musik. Närmare ett hundrafemtio sångare hade möt-t upp, för *att Lovsjunga Herren. De kom från Örebro och Stockholm. Även förekom dopförrättning. Fyra dopkandidater fick följa Jesus i dopets bölj’a. Ett sä-llsamt möte som blev till hjälp och uppbyggelse för många.

Föregående inlägg Intervju med Målle Lindberg Växsjö
Nästa inlägg Älskar du mig mer än dessa?

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x