Andens frukt

Ernst Höglander 

I sitt brev till Galaterna skriver Paulus om våra egna gärningar, hurudana de äro. Det är en mörk, dyster och syndig tavla han målar. Men när han kommit till slutet av ”köttets gärningar” tar något underbart vid. ”Andens frukt” eller ”Andens gärningar äro kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet.”

Mitt hjärta fylls av glädje och tacksamhet till Gud, att det står att det är ”Andens frukt”. Det är inte något som du och jag kan producera fram. Pris ske Gud för det!

Det är underbart med Andens gåvor, och man kan inte nog poängtera dess stora Värde för Guds verk.

Just nu vill Gud utdela av alla Andens gåvor till alla dem som tro på hans namn.

Översteprästen i gamla förbundets tid skulle vid sin tjänstgöring vara iklädd prästerlig skrud enligt Guds förordnande. Vid nedersta fållen på hans klädnad bar han runt om en krans av granatäpplen och bjällror. En bjällra av guld och så ett granatäpple. ”Och detta skall Aron hava på sig, när han gör tjänst, SÄ ATT DET HÖRES, när han går in i helgedomen inför Herrens ansikte och när han går ut – detta, på det att han icke må dö.”

Har vi icke här en underbar förebild till Andens gåvör och frukter? Det är gåvorna som hörs i gudstjänsten. (Läs Apg. 2:-) och ‘frukterna synes. Vi måste ha bådadera på det att Vi icke må dö.

Frukt är överflöd av liv. Det är när trädet får så mycket liv så det blir överskott, sedan stam, grenar, blad och blommor fått sin del, som frukterna framalstras. Jag har kommit för att de skola hava liv och hava öv-ernog, säger Jesus.

Den som är ”planterad” har rätt till detta liv av överflöd, ty det ingår i Guds plan. ”Jag har bestämt om Eder att I skolen gå åstad och bära frukt, sådan frukt som bliver beståndande (Joh. 15:-) d. v. 5. Andens frukt.

Det är härligt, att det är Han som bestämt det om 055. Månniskor kanske just om dig bestämt någonting helt annat. Våra fiender önskar helst att vi inte ska bära någon frukt alls, utan istället vara ”torra buskar på hedmarken”. Men käre broder och syster, gå in i Guds fullkomliga plan med ditt liv. Han har tänkt underbara tankar just om dig. Är Du sjuk, vill han göra dig h-elbrägda. Är du nere, vill han lyfta dig upp. Är du trött på allt, vill han ge dig ny kraft!

Josef bar frukt. Hemligheten till detta var, att han var planterad vid KÄLLAN. Kristus är hemligheten till ditt och mitt nya liv. ”I Kristus” har vi överflöd av liv, hälsa, Välsignelse och allt. Det är inte fattigdom, inte lite nätt och jämt, som det förkunnas så mycket i vår tid. Nu vill Gud ett slut på denna ynkeskristendom. Han vill att just DU skall få del av detta överflöd.

Josefs bröder bar inte samma frukt, Vilket bevisar att det beror inte på familjeband. Det beror inte alls på .att man tillhör samma familj eller bär samma namn.

Det beror på rotsystemet. Rötterna måste vara friska så de kunna sträcka sig ner till källan Kristus. Har rotsystemet ersatts med andra system, eller blivit sjukt eller förgiftar, så kan Väl till en tid blad, blommor och frukter se friska ut. Men oundvikligt kommer det att Visa sig vad som skett. Bladen faller, och frukterna ruttnar och en dag står ”döden” uppenbarad som ett varnande exempel.

Rotsystemetl Har du en levande tro på Jesus Kristus. Ja, du har tro, men vill du sätta den i rörelse och verksamhet för att få del av Kristi överflöd. Det innebär att gå utanför lägret och bära hans smälek, men det är underbarare än att leva för jord och värld. Du har Väl inte bytt ut bönen mot någonting annat? Hurudan är din inställning till Guds Ord? Betyder det mera för dig än människoord. Betyder det mera för dig än vänners och bekantas ord? Ja, det kanske tom. är nödvändigt att fråga dig, betyder Guds Ord mer för Dig än din pastors ord. Vi lever i en tid då Vi måste ställa allt inför prövning av Guds Ord. Vi behöver likt Waldenström fråga: ”Var står det skrivet?” Då skall du till din förvåning finna hur mycket det är som smygit sig in i olika kyrkosamfund, som Bibeln aldrig talar om. Ja, sådant som Bibeln säger är synd.

Då kanske det blir kamp i ditt liv. Det blir nöd och tårar. Men ropa ut din nöd inför Herren och Han skall låta dig få syn på ”Den ropandes källa” där du får prisa och lova hans namn för fullkomlig seger.

Men det är just nu Gud vill detta. Jesus kommer snart! Maranata!

Föregående inlägg Henning Thulin skriver om boken: Har Lewi Pethrus rätt?
Nästa inlägg Aktuellt

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x