Reaktioner

MR presenterar här några reaktioner på regeringens förslag till ny skollag

Det är besynnerligt med den enorma tilltron till skolinstitutionens positiva betydelse i en människas liv, och tilltron till skolpolitikernas förmåga att göra riktiga bedömningar om vad som är väsentlig kunskap och nödvändiga obligatorier. Det är ju lätt konstaterat att skolan i flera avseenden befinner sig flera decennier tillbaka i tiden. Vi har genomgått en globalisering och en IT-revolution som medger en enorm flexibilitet och fantastiska möjligheter till vidgade vyer och mångfald. Men skolan tragglar på med obligatorisk närvaro för närvarons skull, och i skolbarnens ryggsäckar ligger fortfarande skrynkliga stenciler med RFSU:s världsbild, som ska prackas på alla…
/Barometerns Kolumnist den 24 juni, Karin Yngman

Trots att vi i Sverige ligger i topp beträffande utbildningspengar per elev så mår många skolbarn dåligt och skolresultaten försämras. En del föräldrar, ur den alltmer välutbildade föräldrageneration med tillgång till mer kunskap än någonsin tidigare, kommer att vilja söka nya lösningar för sina barn. Då måste Sverige ge dessa föräldrar samma frihet som i andra västländer.
/Maria Kornevik Jakobsson, riksdagsledamot centerpartiet

Idag tvingar Sverige många ambitiösa svenska hemundervisare till alldeles onödiga, och för samhället kostsamma rättsprocesser. I de flesta andra västländer hade dessa föräldrar haft samhällets stöd och kunnat helt fokusera sig på sina barn. Vad säger vi i Sverige när amerikanska familjer med spetskompetens söker sig till Sverige och vill hemundervisa sina barn som man är van vid hemifrån? Sverige måste hänga med i den demokratiska utvecklingen. Det var vår förhoppning att Sverige skulle få en modern liberal tolkning på paragrafen om hemundervisning enligt modell från många andra västländer.
/MKJ
Antar vi den lagen hamnar vi i samma fålla som Tyskland som i sin nazityska skollag från 1938 förbjuder hemundervisning, med följd att fyra tyska hemundervisande familjer har politisk asyl i USA, och landet har fått kritik från FN för att man inte tillåter hemundervisning. /M K J

Hemundervisning av filosofiska och religiösa skäl förbjuds enligt nya skollagen. Det är ett synnerligen märkligt beslut. Europakonventionen och utvecklingen i hela den demokratiska världen åsidosätts.
/Jonas Himmelstrand, pedagogisk konsult

Civil olydnad kommer att bli svenska hemundervisares motdrag om skollagsförslaget vinner laga kraft. Lagen riskerar bli verkningslös. Skulle regeringen möta denna civila olydnad med rättsliga ingripanden kommer svenskar för första gången i modern tid att söka politisk asyl utomlands. Sverige hamnar i den demokratiska världens skamvrå. Fyra tyska familjer har redan beviljats politisk asyl i USA av just hemundervisningsskäl.
/JH

Hemundervisning i USA
Antalet hemundervisade barn fortsätter att öka i USA och alla tecken tyder på fortsatt uppgång.
Den officiella statistiken från det amerikanska utbildningsdepartementet säger att 1,5 miljoner barn hemundervisades 2007, en ökning med 74 procent mellan 1999-2007.
Hemundervisning expanderar nu även utanför de kristna grupperna. Alltfler hemundervisar för att kunna låta sina barn lära i egen takt och för att få mer familjetid.
/Nyhetsbyrån UPI (United Press International)

Föregående inlägg Glädjefest i Albi då den nya lokalen invigdes
Nästa inlägg Ny skollag kriminaliserar svenska föräldrar

Relaterade inlägg