Det lackar mot jul…

..och den  traditionella julkommersen är i full gång. Dekorationerna och de tända ljusen lyser upp i ett mörkt december. Någon har familj och vänner att fira julen tillsammans med, andra är ensamma och kanske helst vill slippa den upphaussade stämningen som kan ge motsatt effekt – en känsla av tomhet Fortsätt läsa

Reaktioner

MR presenterar här några reaktioner på regeringens förslag till ny skollag Det är besynnerligt med den enorma tilltron till skolinstitutionens positiva betydelse i en människas liv, och tilltron till skolpolitikernas förmåga att göra riktiga bedömningar om vad som är väsentlig kunskap och nödvändiga obligatorier. Det är ju lätt konstaterat att Fortsätt läsa

Sverige nästa?

Text: Berno Vidén Det norska stortinget röstade nyligen om införandet av en könsneutral äktenskapslagtsiftning. Med stark majoritet bland ledamöterna, pådrivet av media och trots många och tydliga protester från det norska folket, drevs lagen igenom, vilken innebär att äktenskap som ingås mellan man och kvinna jämställs med homosexuellt samliv. Dessutom Fortsätt läsa

FRA-lagen åsiktsregistrerar

Text: Berno Vidén Mot folkets tydligt uttalade vilja trampade allianspartierna känslokallt in i riksdagen med storstövlarna på och lämnade sin DNA på den ödesdigra ja-knappen. Med knapp marginal röstades för att ditt och alla andras liv från och med 1 januari 2009 inte längre räknas som privat. Tekniken för avlyssning Fortsätt läsa

Bibelkunskap på radio

Text: Paulus Eliasson För några dagar sedan lyssnade jag på radion medan jag var på jobb. I Norge ”firas” ju i dagarna den nya äktenskapslagen, som ställer homosexuellt partnerskap på samma linje som traditionellt äktenskap. Så P4 i Norge (en komersiell kanal), hade inbjudit en representant för den homosexuella rörelsen, Fortsätt läsa

Midnattsropet

Efter sex års uppehåll har nu Maranataförsamlingen i Stockholm återfått utgivningsrätten till namnet på det organ som på ett speciellt sätt präglats av Maranataförsamlingens historia, kamp och profetiska uppgift sedan dess start 1960, nämligen Midnattsropet. Då Arne Imsen, tidningens och församlingens grundare, avled 1999, gick utgivningsrätten till Imsens dödsbo, där Fortsätt läsa

MIDNATTSROPET

Vi förstår att många av våra läsare har väntat på Midnattsropet. Det är snart två månader sedan förra numret kom ut. Det myckna .arbetet i Örebro i samband med bibelstudieveckorna och på andra platser i landet har gjort att vi sett oss tvingade slå ihop juli och augustinumren ’till ett Fortsätt läsa