EU ur ett profetiskt perspektiv

Ledare av Arne Imsen från 1994, inledning av Berno Vidén ”Nu måste vi öka sysselsättningen och gå in i EU. Vi måste ordna och fixa så att fler människor får arbete. Men det stora problemet är egentligen fördelningen av jordens resurser, det säger Bibeln.” Med de orden inledde Arne Imsen Fortsätt läsa

Församlingen in itierar Guds rike

Europas stabilitet vacklar. Ekonomin krisar. Experterna talar om ett uppdelat och splittrat Europa med svåra depressioner som följd. Samtidigt söker supermakten ett starkt ledarskap kapabelt nog att föra EU genom krisen. Följande predikan hölls år 1993, under den tid som Sveriges ansökan om medlemsskap i EU prövades. Predikan av Arne Fortsätt läsa