Svår förföljelse på Kuba

Text: Berno Vidén

Familjen Ramón och Adya Rigal, vilka vi rapporterat om tidigare här i MR, har blivit utsatta för en svår förföljelse på Kuba. Som troende föräldrar är de angelägna om att deras barn ska få en god, kristen uppfostran och familjen har därför hemundervisat barnen Rut, 13 och Joel 9 år. Studierna har under läsåret pågått via en internationellt erkänd internetbaserad evangelisk skola med säte i Guatemala.
På Kuba existerar ingen religionsfrihet och all utbildning ska ske utifrån det kommunistiska partiets agenda. Eleverna fostras med obligatorisk närvaroplikt till att bli goda revolutionärer.
Redan under 2017 började familjen Rigal att hemundervisa och makarna dömdes då till ett års straffarbete respektive ett års husarrest. Då familjen trots detta fortsatte att hemundervisa, och även  andra familjer inspirerades till att ta sina barn ut ur den kommunistiska skolan, agerade myndigheterna hårdare. Man lyckades därmed att med diktatoriska tvångsåtgärder skrämma dessa familjer till att återgå till den statliga skolan.
Familjen Rigal planerade att flytta utomlands och hade alla resehandlingar klara, även utresetillstånd ur Kuba. Biljetter var köpta men strax innan avresan drogs tillstånd-et in och familjen nekades att lämna landet. Kort därefter fängslades makarna och barnen omhändertogs med våld från hemmet, där övriga släkten finns. Barnen sägs ha placerats i en uppfostringsanstalt för att återanpassas till samhället i övrigt. Deras hem genomsöktes och allt studiematerial som läromedel och datorer beslagtogs. I en summarisk rättegång dömdes Ramón och Adya till 2,5 respektive 1,5 års fängelse.
Vi följer familjens kamp genom de kontakter vi har och vädjar om förbön och ekonomisk hjälp för att bistå dem i deras kamp.

Föregående inlägg Rädda dem!
Nästa inlägg En utsträckt hand!

Relaterade inlägg