fbpx

Strömmar i ödemarken

Predikan av Michael Hafsahl Då flyttade Isak därifrån och slog sig ner i Gerars dalgång och bodde där. Isak grävde på nytt fram de vattenbrunnar som hade grävts på hans far Abrahams tid men fyllts igen av filisteerna efter Abrahams död. Och han gav dem samma namn som hans far Fortsätt läsa

Vem är Jesus?

Text: Michael Hafsahl Jesus presenterade sig själv vid ett tillfälle åberopande sin exklusivitet. Han proklamerade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6). Det är ett påstående som har attackerats av väldigt många och på många sätt genom alla tidsåldrar. Alla religionsstiftare har Fortsätt läsa

Den usynlige hånden

Av Michael Hafsahl Vi sto ved foten av fjellet og kikket opp. Ja visst, vi skulle til den høyeste topp. Bakken var bratt, vanskelig og lang. Men vi gikk, med ungdommelig mot og sang. Vi sprang opp den første bakken, tungt, å ja, men vi krummet nakken. «Gi oss bergsbygden», Fortsätt läsa

Vägbrytaren

Bibelstudium av Michael Hafsahl Vi ska dela några tankar från profeten Mika. Mika är en av småprofeterna. Han var från Moreshet, en liten stad i västra Juda, nära gränsen till filisteernas land. Mika verkade huvudsakligen i Sydriket. Han hade också ett budskap till Nordriket då han profeterade. I första kapitlets Fortsätt läsa

Största dramat i världshistorien

Väckelseappell av Michael Hafsahl Det var för min synd han hängde där. Jag kan inte lägga skulden hos Pilatus, inte heller hos soldaterna eller hos folket som ropade korsfäst. Inte ens hos översteprästen, därför det var min synd som gjorde att han hängde där på ett kors på Golgata. Om Fortsätt läsa