Vem är Jesus?

Text: Michael Hafsahl Jesus presenterade sig själv vid ett tillfälle åberopande sin exklusivitet. Han proklamerade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6). Det är ett påstående som har attackerats av väldigt många och på många sätt genom alla tidsåldrar. Alla religionsstiftare har Fortsätt läsa

Den stora försoningsdagen

Bibelstudium av Michael Hafsahl, sommarkonferensen 2014 Sommarkonferensens tema är ”Den tro som övervinner”. I samband med detta kom två frågor till mig, dels vad är det tron på, dels vad är det denna tro övervinner?  Jag ska här tala om den stora försoningsdagen, som en förebild, och knyta an till Fortsätt läsa

Jesu utgivande kärlek i gemenskap och tjänst

Predikan av Michael Hafsahl -Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i Anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna Fortsätt läsa