Midnattsropet nr 4 – 2012

Kampen för den fria församlingen Ledare av Berno Vidén Rätten att stå utanför Predikan av Arne Imsen En ny dörr har öppnats Missionsrapport av Veronica Vidén Vittnesbörd Vittnesbörd av Robert, John och Elaine Största dramat i världshistorien Väckelseappell av Michael Hafsahl Det lönar sig att satsa på Jesus Vittnesbörd av Fortsätt läsa

Kampen för den fria församlingen

Ledare av Berno Vidén Bibelns mest centrala sanningar bortförklaras, negligeras och sektstämplas av kyrkliga företrädare och förkunnare som åtagit sig att försvara Guds ord. Både inom och utanför de reformationer som kommit och gått under seklernas gång hävdas återkommande: ”Inte kan väl en tvåtusenårig tradition ha fel?” Kyrkofäderna citeras flitigt Fortsätt läsa

Rätten att stå utanför

Ur predikan av Arne Imsen från Midnattsropet nr 3 1976 Samfunden mottog statsubventionerna utan större reservationer och tvingades samtidigt skapa nya institutioner för att förvalta de av staten inkomna medlen. De som givit sig in i kampen om bidrag och inflytande kommer inte att vända om. Det finns ingen väg tillbaka Fortsätt läsa

En ny dörr har öppnats

Missionsrapport av Veronica Vidén Som MR tidigare informerat om har situationen för papperslösa haitiska barn försvårats i Dominikanska republiken, så att de inom en snar framtid förbjuds inträde i landets skolor. Detta har medfört att församlingens skolverksamhet i Palavé, som bedrivits i nästan nio år på lågstadienivå, nu har fått Fortsätt läsa

Vittnesbörd

Elaine Vidén: Jesus – en trofast vän Jag har tänkt på en vers i Johannes evangeliums åttonde kapitel. – Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh 8:12) Att leva utan Jesus i Fortsätt läsa

De blev alla kringspridda

Predikan av Berno Vidén -Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem; och alla, utom apostlarna, blevo kringspridda över Judeens och Samariens landsbygd. (Apg 8:1) Vi ska utgå från denna vers, och först tala om den urkristna församlingens gemenskap i Jerusalem, där vi vet att allt började – Fortsätt läsa