Missionärsbrev

”Se jag är med Eder alla dagar!” Matteus 28:20. Det stora löfte som Herren Jesus gav i missionsbefallningen har vi i sanning fått uppleva under det år som gått. Denna årsrapport vill tala om för Eder vad somhar utråttats och vunnits i kraft av Jesu löftesord. Arbetet har bedrivits målmedvetet Fortsätt läsa

Missionen

Vår vädjan om hjälp till missionärerna i Kenya gav ett härligt resultat, som framkallar många tacksägelser till missionens Herre. Vad som behövdes kom in. Även om det blev litet sent, så ordnades ändå allt genom att mäklaren förskotterade beloppet till de statliga myndigheterna. Så hjälpte Gud även denna gång innan Fortsätt läsa

Kenya för Kristus

KENYA FÖR KRISTUS Två månader har redan hunnit förflyta sedan vännerna Margaretha och Gunnar Eklund tillsammans med sönerna Robert och Peter embarkerade ”Tanafjord” i Göteborgs frihamn. En skara vänner från Göteborg, Falköping, Trollhättan och Örebro hade mött upp för att ta avsked av missionärerna. Med samma båt följde också missionär Fortsätt läsa

Missionen kallar!

Arne Imsen Äntligen har alla formaliteter ordnat sig för våra vänner Margaretha och Gunnar Eklund, och de står nu färdiga att tillsammans med sönerna Robert och Peter, resa till Kenya. Omkring den 20 november skall de lämna älskat fosterland för att bege sig till det sjudande Afrika. Kallelsens eld brinner, Fortsätt läsa