fbpx

Missionärsbrev

”Se jag är med Eder alla dagar!” Matteus 28:20. Det stora löfte som Herren Jesus gav i missionsbefallningen har vi i sanning fått uppleva under det år som gått. Denna årsrapport vill tala om för Eder vad somhar utråttats och vunnits i kraft av Jesu löftesord. Arbetet har bedrivits målmedvetet Fortsätt läsa

Missionen

Vår vädjan om hjälp till missionärerna i Kenya gav ett härligt resultat, som framkallar många tacksägelser till missionens Herre. Vad som behövdes kom in. Även om det blev litet sent, så ordnades ändå allt genom att mäklaren förskotterade beloppet till de statliga myndigheterna. Så hjälpte Gud även denna gång innan Fortsätt läsa

Evangeliseringsglimtar från Kenya

Evangeliseringsglimtar från Kenya Mark. 16: 15-18 Missionsbefallningen som vår Herre Jesus, Kristus givit oss är ej endast en teori, det är en sann verklighet för var och en som tror och praktiserar den. Många kristna har slumrat in och förstår ej vad detta underbara löftesord betyder. Här nere i Kenya Fortsätt läsa

Kenya för Kristus

KENYA FÖR KRISTUS Två månader har redan hunnit förflyta sedan vännerna Margaretha och Gunnar Eklund tillsammans med sönerna Robert och Peter embarkerade ”Tanafjord” i Göteborgs frihamn. En skara vänner från Göteborg, Falköping, Trollhättan och Örebro hade mött upp för att ta avsked av missionärerna. Med samma båt följde också missionär Fortsätt läsa