Midnattsropet nr 1 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Gud vill göra det nu!av Arne Imsen Församlingar vi kan ansluta oss tillav T. B. Barrat i “De kristne menigheter” Midnattsropet 1961av Arne Imsen Det gjorde GudVittnesbörd Den tomma krukan, gatan och gravenav Erik Dalman Kenya för Kristusav Margaretha och Gunnar Eklund Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 2 1960

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Innehåll: Se, jag bådar eder en stor glädje!av Tage Nilsson Det gäller Midnattsropetav Arne Imsen Guds dyrbara gåvor förkastasav Red. Norman Gordon Församlingar vi ej bör tillhöraav T. B. Barratt Se på Jesus!av Werner Sällström Framgångsrik evangeliseringav T. L. Osborn Himmel eller Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 1 1960

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Innehåll: De som voro redo gingo in!av Arne Imsen Evigt livav Werner Sällström Andligt svärmeri!av Lewi Pethrus Midnattsropet!av Arne Imsen Dragen ut ifrån henne, I mitt folk!av T. B. Barratt Se, här är jag, sänd mig!av Gunnar och Margaretha Eklund Missionen kallar!av Fortsätt läsa

Dragen ut ifrån henne!

Av T B BARRATT Citat ur Den kristna församlingen  Kapitel: Församlingar man inte kan ansluta sig till Den avfälliga församlingen har friat till världens gunst och auktoritet för att kunna behålla sin maktställning i världen. Den låter sig bindas av världsliga myndigheter och ledas av världslig makt. De första kristna Fortsätt läsa

“Dragen ut från henne, I mitt folk”

Så talade T. B. BARRATT 1918: ”Dragen ut från henne, I mitt folk!” En mansålder har förflutit sedan pingstväckelsens pionjär i Norden uttalade nedanstående sanningar. Vi är förvissade om, att de säger lika stor aktualitet idag och tror det vara synnerligen gagneligt, att i denna tid, då församlingslivet i många Fortsätt läsa