fbpx

Midnattsropet nr 2 1960

Se, jag bådar eder en stor glädjeTage Nilsson Det gäller MidnattsropetArne Imsen Guds dyrbara gåvor förkastasRed. Norman Gordon Församlingar vi ej bör tillhöraT. B. Barratt Se på Jesus!Werner Sällström Framgångsrik evangeliseringT. L. Osborn Himmel eller helvete?Agne Bark Kenya tros missionOscar A. Karlsson Herrens ord hade mäktig framgång!Donald Bergagård, Werner Marklund Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 1 1960

De som voro redo gingo in!Arne Imsen Evigt livWerner Sällström Andligt svärmeri!Lewi Pethrus Midnattsropet!Arne Imsen Dragen ut ifrån henne, I mitt folk!T. B. Barratt Se, här är jag, sänd mig!Gunnar och Margaretha Eklund Det gjorde GudVittnesbörd av I. A. Missionen kallar!Arne Imsen Herrens ord hade mäktig framgång!Segerraporter från när och Fortsätt läsa

Dragen ut ifrån henne!

Av T B BARRATT Citat ur Den kristna församlingen  Kapitel: Församlingar man inte kan ansluta sig till Den avfälliga församlingen har friat till världens gunst och auktoritet för att kunna behålla sin maktställning i världen. Den låter sig bindas av världsliga myndigheter och ledas av världslig makt. De första kristna Fortsätt läsa

Församlingar vi kan ansluta oss till

T. B. BARRAT i ”De kristne menigheter”: Församlingar vi kan ansluta oss till Paris. fr. föregående nr. 1. Alla troende tillhör den universella församlingen, som är uppskriven i himmelen. Ef 3: 14-21. 2. De första kristna tillhörde också en lokalförsamling. Rom 16:16, Apg 15:3, 20:28, 8: 1, 11:26, Gal 1: Fortsätt läsa

Församlingar Vi ej bör tillhöra

T. B. BARRAT i ”De kristne menigheter”: Församlingar Vi ej bör tillhöra I Församlingar vi ej kan sluta oss till. Låt oss göra ett sammandrag av de tankar vi här har framhållit. I. Man inbjöd aldrig en icke tro- ende till medlemskap i församling- en – icke med vett och Fortsätt läsa

“Dragen ut från henne, I mitt folk”

Så talade T. B. BARRATT 1918: ”Dragen ut från henne, I mitt folk!” En mansålder har förflutit sedan pingstväckelsens pionjär i Norden uttalade nedanstående sanningar. Vi är förvissade om, att de säger lika stor aktualitet idag och tror det vara synnerligen gagneligt, att i denna tid, då församlingslivet i många Fortsätt läsa