Ett ovanligt eldsvittne

En amerikansk dagstidning om ETT OVANLIGT ELDSVITTNE Carl Davidsson Warren NBC:s nyhetskorrespondent Ett av de mest omtalade namn i den religiösa världen denna månad, är den unge evangelisten Richard Hanssen, en 22 år gammal man, som med tordönsröst frambär sin predikan så du kan bli omkullslagen där du sitter, och som med *handen slår i talarstolen, så de som lyssnar icke har den minsta möjlighet att slumra in. Men denne själafrälsande helvetespredikant ‘har något mer än vad man väntar från *hans kallelsebröder eller från sådana som dundrar med Bibeln. Mer än 27000 människor fyllde Palladium Gardens till trängsel under ett tre dagars besök av denne evangelist,»0ch det fastän folkmängden icke visste att han skulle komma. Vem kom de för att höra? En annan Billy Graham? En annan Billy Sunday? Nåväl, vi skall ‘berätta om honom, och sedan kan ni säga oss vad ni menar. Någon frågade: ”Vem är Rickard Hanssen?” Svaret kan ges efter vår bästa förmåga på detta sätt: FörSt av allt är denne eldsevangelist den förr ‘så kände Grand Ole”Opre, RadioTV, Veststatens stålgitarrist, som vann mästerskap och nationell berömmelse under åren 19571958 och som *blev mycket populär iSydstaterna där han uppträdde tillsammans med sådana stora namn som Eddie Arnold, Little Jimmie Dickens, Roy Accuf och många andra från WSM scenen i Nashville Tenn. Så plötsligt, orsaken är okänd, försvann han från offentlighetens ögon och kom senare tillbaka som en väckelsepredikant. Ingen tycks riktigt fatta vad som omvände den unge artisten »och förde honom in på den evangeliska banan. Ingen har nämligen fått tillfälle att intervjua honom efter hans omvändelse, därför har vi varit tvungna att söka genom andra källor det vi vet om honom. Vi vet, att han på ett eller an* nat sätt ‘har utvecklat en dynamisk skicklighet, som kan sätta tusenden i rörelse, och det. har han gjort i detta land och i andra länder. Richard Hanssen, så olik de flesta högröstade predikanter, annonserar icke sina möten men trots det har han lika fulla hus som de bästa talare i våra dagar. Ett av de mäst kända resultaten från hans evangeliska bana, är den fullständiga omvändelsen av en romersk katolsk kyrka till den protestantiska tron. 7080 ‘katoliker blev omvända under hans väckelsemöten i en nordlig kanadensisk provins. De romersk katolska prästerna fick honom arresterad med den motiveringen att han hade intagit deras område med falska övertalningar. Polischefen Arbrigtht av SwanRiver lär ha uttalat: ”Jag hade aldrig tidigare kastat någon ut ur fängelset, men denne Hanssen sjöng hela natten tills ingen kunde sova, och till sist var jag tvungen att kasta honom ut ur fängelset”. Rätten avslog att ta upp saken mot honom med den motiveringen att Hanssen hade givit tillfredsställande bibliska argument om sin rätt att förkunna och praktisera sin tro. Omkring två veckor senare inträffade det förunderliga, att den präst, som hade anklagat honom för att han hade stulit *hans får, lämnade sina egna får, och han är nu i evangeliets tjänst som pastor Robert Donelly. Vad så blir det nästa? Detta är några av de ting som gjort Hanssen till en prominent figur imånga städer i NordAmerika. Under väckelsen han 1hade i Grand Junction, Colorado, förra året, ‘hade tidningarna såsom över:skrift: ”Linda O”Hara faller i stoftet.” Omvändelsen av den förutvarande skådespelerskan, som hade varit en tavernoperatör och lärarinna i Colorado, gjorde ett sådant intryck i den staten att några präster och föreståndare där begärde att Hanssen skulle utvisas från staten med den motiveringen att han icke följde de normala ritualerna och formerna i sina möten. Linda Oillära, en 48 års game mal dam, uppgiven av de bästa specialister i Denver och förklaran obotlig, ?blev hemsänd för att dö. Detta hände en månad innan hennes omvändelse. Hon hade icke kunnat gå på sina ben på 10 månader. Hon led nämligen av MS. Då evangelisten befallde henne att komma ur sin stol, hoppade hon ut och sprang omkring i den stora salen medan hon ropade och skrek i ett hysteriskt skratt. Idag kan ‘hon springa om de flesta unga män på 25 år, och hon har inget men av sjukdomen. Vad hade skett? Ja, säg oss det du! Vi vet från medicinska auktoriteter att hon var förklarad helt obotlig och att hon var fullständigt lam. Det är också en annan händelse från Spokane, ‘Washington Där blev en landsfiskal omvänd på ett märkligt sätt. ”Spokane Dagsnytt” rapporterar händelsen efter en personlig intervju med landsfiskalen. Antagligen hade landsfiskalen fått order om att vara närvarande vid Richard Hanssens väckelsemöten för att finna ut vad han brukte för medel för att hypnotisera folkmängden. Under första kvällen landsfiskalen var närvarande bland 20003000 människor och var säker om att ingen visste vem han var, stannade evangelisten plötsligt sin predikan och säger att han fått en syn från om en bland av åhörarna. Han vände sig snabbt om och pekade rakt på landsfiskalen och sa hans hemliga polisnulmmer, namn, adress och kort sagt ‘hela hans livshistoria fram till hans egentliga ärende just den kvällen. Det har blivit berättat för oss att landsfiskalen efteråt skulle ha sagt: ”Om icke detta är nog till att överbevisa vem som helst om det övernaturliga, då vet icke jag vad som skulle göra det, och om det finns ett övernaturligt väsen, sa jag till mig själv, då var det sanning vad min gamla ”grandmother” sa: ”Det finns ett helvete att undfly och en himmel att Vinna. Så nu mina kolleger sätter jag mina sistadollar på Guds rike.” Har ni något att säga till detta? Det finns många andra händelser, som kunde vara värd att nämna, :men platsen tillåter det icke denna gång. Men vi måste nämna händelsen med pastor dr OK S Moffat, den episcopale :biskop i Kanada. Nyli* gen deltog han i evangelistens möten ocrh mottog vad han kallar ”mera ljus” tillsammans med en uppfyllelse av den helige Ande. Detta har naturligtvis fört en stänk med sig i de episcopale cirklar. Vi finner att dr Bennet i Seattle har gjort samma upplevelse, så det finns möjligheter för att ärkebiskopen i England också år fårdig för en god genomblötning. Sådan är världen i de religiösa cirklarna idag. Lutheranerna i Minneapolis åberopar sig den apostroliska erfarenheten med tungor. Mer än tre tusen har redan mottagit den. Omkring 35 lutherska präster med sina församlingar har gjort denna upplevelse, och många pekar på den lilla evangelisten och ger honom skulden för flera av dessa händelser samt också för att ha stört en hel baptistförsamling så både pastorn och församlingen fått uppleva detta för att icke nämna det som skedde med den katolska församlingen. Idag är det många som anklagar honom och säger att han praktiserar Spiritism, vodooism (indisk avgudsdyrkan), hypnoti’sm och andra ismer. Men vem kan säga vad han gör? Så vartill denna demonutkastare, örontxutare ooh helveteseldspredikant har kommit kan vi icke säga. Nåväl, vi vet Ihelt säkert, att han är till toppen såsom en stålgitarist, och han var engång kallad: gitarrkungen. Han kan sjunga och slå på en gammal gitarr tills folket icke kan låta bli att klappa. Tro mig, det är sanning! Jag var själv på ett möte ooh innan jag riktigt visste av det, klappade jag händerna så hårdt att det riktigt gjorde ont och en eller två gånger glömde jag nästan mig själv och var nära att ropa Halleluja. Men är det allt, som skall till för att samla sådana fantastiska folkmängder på så kort tid? Räkna ut det sjäv och säg oss det. Allt Vi vet är att han gör det. Översatt från engelska av Ella Sörenssen.

Föregående inlägg “I ett ögonblick”
Nästa inlägg Ropen I Herrens tjänare

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x