Midnattsropet nr 3 1962

Överflödande tacksägelseEnoch Karlsson Gud får fram i KenyaGunnar Eklund, Margareta Eklund Mitt korsA. A. Allen Måste du leva? (forts. fr. nr 11-12/61)Dr. Vance Havner Tror du detta? (forts. fr. nr 2/62)Richard Hansen En märklig syn!Tommy Hicks Bibelstudiet: Petrus liv (del 4)Axel R. Olson I skolen gå åstad i mitt namnMarianne Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 2 1962

Tror du detta?Richard Hansen Jesus Kristus löste migCurt Olson Från Richard Hansens mötenArne Imsen, Donald Bergagård Den som tror och bliver döptAgne Bark TV förlöjligade Hansen | Protestskrivelse till RadionämndenArne Imsen Pastor Lennart Magnusson i Östergötlands Folkblad: Jag vet egentligen icke vad de var missnöjda medÖstergötlands Folkblad Arne Imsen svarar i Fortsätt läsa

Det är trons verk!

Fru Ellen Upplid: ”DET ÄR TRONS VERK!” Jag är bara en av de många, som fick hjälp av Richard Hansen vid Fria församlingens märkliga möte på danssalongen Rigoletto i Jönköping. 60åriga fru Ellen Upplid i Nässjö berättar, att hon under ett års tid haft en knöl på vänstra handleden. Samtidigt Fortsätt läsa

Protestskrivelse till Radionämnden

TV förlöjligade Hansen PROTESTSKRIVELSE TILL RADIONÄMNDEN. Till RADIONÄMNDEN, S T 0 C K H 0 L M Torsdagen den 1 februari förekom i TV:s Aktuellt ett program om den amerikanske evangelisten Ricbard Hansen. Programmet bar väckt berättigad indignation i vida kretsar ocb ger mig orsak att till Radionämndens prövning, framföra Fortsätt läsa

Ett ovanligt eldsvittne

En amerikansk dagstidning om ETT OVANLIGT ELDSVITTNE Carl Davidsson Warren NBC:s nyhetskorrespondent Ett av de mest omtalade namn i den religiösa världen denna månad, är den unge evangelisten Richard Hanssen, en 22 år gammal man, som med tordönsröst frambär sin predikan så du kan bli omkullslagen där du sitter, och Fortsätt läsa