Evangelium – det glada budskapet

Julen är för många en högtid av glädje och gemenskap. Men samtidigt finns det fler och fler människor som genomlider helgerna i djup ensamhet, och orsakerna därtill kan vara många. Många bävar inför festligheterna med vetskapen om att alkoholen då flödar med resultatet att mamma och pappa förlorar sans och vett. Barn och unga far illa, och det som skulle vara familjens helgd förvandlas till mörker och kaos.
Oavsett vilka omständigheter vi kan tänkas befinna oss i så finns det en sann glädje och frid i namnet Jesus. Bibeln berättar målande om hur ett möte med Jesus kan förvandla en människas liv från grunden. Det finns inget mörker som inte det himmelska ljuset rår på.

Jesu födelse förutsades av flera av bibelns författare. Exempelvis beskriver profeten Jesaja händelsen som när ett nattsvart, ångestfyllt mörker får ge vika:
– Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram.
Vidare beskrivs hur tunga ok av bördor bryts sönder, och plågor försvinner:
– För ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
Citerade verser brukar vanligtvis läsas under våra julhögtider, men faktum är att de talar om en verklighet som håller att bygga hela sitt liv på. Glädjen över att få uppleva befrielse från plågor genom namnet Jesus är ett hoppfullt och hållbart budskap i en alltmer söndertrasad värld.
Jesus kom med befrielsens budskap men genom den här världens hat fördes han bort för att dödas på avrättningsplatsen Golgata, utanför Jerusalem. Genom hans död hände något otroligt stort. Bibeln lär att Jesus i sin kropp bar våra synder upp på korsets trä. Han tog hela mänsklighetens synd på sig. Samma profet som ovan, förutsäger Jesu död på ett mycket talande sätt:
– Han var föraktad och övergiven av människor — Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder.
Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. — Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.
Jesus dog och begravdes men döden kunde inte behålla honom. På tredje dagen blev Jesus återigen levande, och löftet till alla som tror på honom är ett evigt liv; en Guds gåva till mänskligheten. Denne Jesus ska snart komma igen, han som är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste.

På Golgata lades grunden för en ny gemenskap. Vi kan läsa i Apostlagärningarna hur Jesu lärjungar kom tillsammans på ett helt nytt sätt: – Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. Man delade allt i en innerlig gemenskap där Jesus fanns i centrum. Motivation och inriktning att sprida evangelium till alla människor brann nu i lärjungarnas hjärtan:
– Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord, genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.

Mitt i Jerusalems sjudande stadsliv fanns nu en plats som präglades av frid och glädje, en tillflyktsort för jagade människor. Det var församlingen:
– Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla.
Det är detta budskap om frid vi önskar förmedla till dig som läser dessa rader. Låt Jesus få bli Herre i ditt liv. Han och ingen annan kan utplåna synden och skapa ett nytt hjärta. Jesus, Guds sons blod renar från all synd.

Maranata – Du, vår Herre kom!
Vi vill hälsa våra läsare välkomna att besöka oss. Som Midnattsropet informerat om tidigare så har församlingen lämnat Bällsta i Bromma. Kvar i Stockholm finns storfamiljen i Skälby (Järfälla) som bas. Övriga platser dit syskon från församlingen flyttat är Gullspång i Västra Götaland och Långshyttan i Dalarna. På hemsidan www.maranata.se finns mötestider och adresser under Möteskalendern.

Maranataförsamlingen önskar alla läsare en välsignelserik helg och ett nytt år med målinriktad tjänst för vår Herre Jesus Kristus. Vår  önskan är att fortsätta sprida budskapet om frälsning och försoning – till dess att han kommer!

Föregående inlägg Storfamiljen
Nästa inlägg Ett glatt budskap till alla!

Relaterade inlägg