Ett hem – ett missionscenter

Karin Vidén berättar om en av Dominikanska Republikens missionärer Om inte syster Clotilde kommer till mötet, då vet alla att det finns en verklig orsak därtill. Hon är en trogen mötesbesökare, medarbetare och syster i Comunidad Maranata sedan många år tillbaka. Jag tar mig med försiktiga steg nedför den av Fortsätt läsa

Vedermödans preludier

Ledare av Berno Vidén ”Vi går igenom historiens största globala kris.” Rubriken är hämtad från en av Centralamerikas större dagstidningar, El Caribe, där man citerar Dominikanska Republikens president Leonel Fernandez. Sista tiden med skenande mat- och oljepriser har satt sina spår i många länders redan ansträngda ekonomier och åtgärdspaketen som Fortsätt läsa

Nytt hopp

Appell av Stina Fridolfsson Det är mycket man inte förstår av sådant som händer genom åren. Både i församlingen och individuellt. Det finns andliga lagar. Det är mycket som skalas av. Jag blev påmind om ett bibelord som jag vill läsa. Så här står det i Joels profetia: -Fröjda er, Fortsätt läsa

AIDS – en dom över civilisationen

Aids 25 år. Inte mycket att fira. Fram till dags dato har sjukdomen skördat mer än 25 miljoner människoliv. Var trettonde sekund smittas någon av hiv-viruset. Forskarna erkänner att de trots miljardsatsningar misslyckats med att få fram ett vaccin mot sjukdomen. Resultaten har istället fått motsatt effekt där de försökspersoner Fortsätt läsa

Sverige nästa?

Text: Berno Vidén Det norska stortinget röstade nyligen om införandet av en könsneutral äktenskapslagtsiftning. Med stark majoritet bland ledamöterna, pådrivet av media och trots många och tydliga protester från det norska folket, drevs lagen igenom, vilken innebär att äktenskap som ingås mellan man och kvinna jämställs med homosexuellt samliv. Dessutom Fortsätt läsa

Hemundervisning bra – men helst inte för kristna!

Analys av Berno Vidén Efter att mediastormen i våras (MR 2- 08) mot hemundervisande föräldrar tillhörande Maranataförsamlingen lagt sig, har två av landets största dagstidningar nyligen publicerat några förvånansvärt positiva artiklar om hemundervisningen. I reportage från olika familjer beskrivs hur man på ett väldigt fint sätt tagit sig an uppgiften Fortsätt läsa