Henning Thulin får förlåtelse av Filadelfia

Följande brev om förlåtelse insändes av Henning Thulin till Filadelfiaförsamlingen torsdagen den 27/9 1962.  ”Till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, Till Hela Pingströrelsen Då jag idag i mitt hem gick bedjande i min ande, kom det så levande för mig, att jag aldrig fått Filadelfiaförsamlingens och hela pingströrelsens förlåtelse för att jag Fortsätt läsa

Saltgölar

Willis Säwe i EVANGELII HÄROLD: Arne Imsen kommenterar Frikyrkliga Pressbyrån har ytterst sällan några meddelanden om pingstväckelsens verksamhet. Häromdagen hade den dock fått tag på något, som den ansåg vara av värde och för den skull sände ut över landet. Det handlar om splittring och anses kanske för den skull Fortsätt läsa