fbpx

Himmel eller helvete

Agne Bark : HIMMEL ELLER HELVETE? ”Den som tror på Sonen, han har eget liv, men den som icke hör- sammar Sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver” över honom. Joh. 3:36. John Bunyan, mannen som skrev Kristens resa, hörde en gång Herrens röst tala till Fortsätt läsa

FRAMGÅNGSRIK EVANGELISERING

T. L. OSBORN i ”Faith”: Det finns tre faktorer inbegrip- na i framgångsrik evangelisering De är levande porträtterade i den första församlingen. Dessa full- ständiga kompetenter skall tillsam- mans sätta i rörelse segerrik evan- gelisering var som helst på jorden. Redogörelserna för evangelisering- en, bevarade åt oss i apostlagär- ningarna Fortsätt läsa

SE PÅ JESUS!

Werner Sällström Joh. 3:14-15 Jag vet ingenting som mera en- kelt och klart framställer fräls- ningen i Jesus Kristus än koppar- ormen, som Mose upphöjde i ök- nen. Det var i all sin enkelhet en förebild till honom, som skulle upphöjas på korstes trä och dö, för att vi skulle Fortsätt läsa

Församlingar Vi ej bör tillhöra

T. B. BARRAT i ”De kristne menigheter”: Församlingar Vi ej bör tillhöra I Församlingar vi ej kan sluta oss till. Låt oss göra ett sammandrag av de tankar vi här har framhållit. I. Man inbjöd aldrig en icke tro- ende till medlemskap i församling- en – icke med vett och Fortsätt läsa

Guds dyrbara gåvor förkastas

Norman Gordon Det är tragiskt att märka att de två stora gåvor, som Gud vill skänka mänskligheten är föraktade och förkastade av tusenden. Den första och förberedande gåvan är givetvis pånyttfödelsen genom Je- su Kristi Guds sons blod. Han kom till världen, men världen tog icke emot honom. Frälsning erbjuds Fortsätt läsa

Det gäller MIDNATTSROPET

Det är en stor glädje för oss att få presentera för läsarna det andra numret av vår tidning. Provnum- ret trycktes och spriddes i 5000 exemplar, och nu ämnar vi fort- sätta denna tidningsmission i Jesu namn. Vi tror, att Midnattsropet, som vill vara ett radikalt* språk- rör för andlig Fortsätt läsa

”Se, jag bådar Eder en stor glädje!”

Av Tage Nilsson Luk. 2:9-16. Julbudskapet är ett budskap om frid och frälsning till en jord, som är övertäckt av mörker. Det var en mörk tid i släktets historia, då Guds son steg ner till vårt släkte, iklädde sig människogestalt och vandrade omkring på denna syn- dens jord. Det heter Fortsätt läsa

Nr 1 1960 De som voro redo gingo in Evigt liv Midnattsropet Andligt svärmeri Dragen ut ifrån henne i mitt folk Det gjorde Gud “Se här är jag, sänd mig” Missionen kallar “Herrens ord hade mäktig framgång” Mirakelväckelse

Mirakelväckelse!

Detta ord skorrar i öronen på många, som egentligen borde älska det. Varför? Jo, helt enkelt därför att de icke tror på det. Vad menas med mirakel? Att syndare föds på nytt, och har du icke tro för det, kan du icke räkna med Gud skall  göra sådana mirakel där Fortsätt läsa

“Herrens ord hade mäktig framgång”

Segerrapporter från när och fjärran FRÅN ÖREBRO FRIA FÖRSAMLING ”Är det befogat med ytterligare en församling i Örebro”, finns det sådana som frågar. Andra har helt enkelt fastslagit att vi saknar existensberättigande. Men trots alla mer eller mindre obetänksamma anklagelser från vanmäktiga kristna bekännare, måste vi i uppriktig glädje konstatera Fortsätt läsa