fbpx

Det gjorde Gud

En syster vittnar: För att förhärliga och upphöja namnet Jesus vill jag avlägga mitt vittnesbörd och berätta vad han har gjort i mitt liv. I över två år har jag lidit av kärlkramp i hjärtat och besvärats av mycket svåra anfall. Jag blev så försvagad av detta, så jag orkade Fortsätt läsa

“Dragen ut från henne, I mitt folk”

Så talade T. B. BARRATT 1918: ”Dragen ut från henne, I mitt folk!” En mansålder har förflutit sedan pingstväckelsens pionjär i Norden uttalade nedanstående sanningar. Vi är förvissade om, att de säger lika stor aktualitet idag och tror det vara synnerligen gagneligt, att i denna tid, då församlingslivet i många Fortsätt läsa

Andligt svärmeri

Lewi Pethrus Taget ur kapitlet Andligt rus i boken Hänryckningens tid. Det som kritiker älskat att kalla extas ibland oss har vi kallat för gripenhet och hänförelse. Vad denna företeelse betytt förpingstväckelsens framgång, är inte möjligt för den oinvigde att fatta. Att denna segertro och frälsningsfröjd ibland tagit sig överdrivna Fortsätt läsa

Midnattsropet!

Det är första numret av tidningen Midnattsropet, som du nu har i dina händer. Har du tagit del av dess innehåll lär uppläggning och sammansättning utan närmare förklaring ge besked om tidningens program och målsättning. Midnattsropet har kommit till för att vara ett språkrör för andlig väckelse. Den önskar ropa Fortsätt läsa

Evigt liv

Werner Sällström Upptaget under möte i Kumla. Det är evigt liv att känna den ende sanne Guden och den han har sånt. Det är icke endast ett kort liv här nere. Halleluja! Jag känner att detta liv leker och sjuder i mitt inre. Pris ske Gud! Jag upplevde det livet Fortsätt läsa

“De som voro redo gingo in”

Arne Imsen Jesus skall komma igen, och tidstecknen säger oss, att vi står inför denna tidsålders avslutning. Snart skall ”Herren själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå. Sedan skola vi som då Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 1 1961

Gud vill göra det nuArne Imsen Församlingen vi kan ansluta oss tillT. B. Barratt Midnattsropet 1961Arne Imsen Det gjorde GudKerstin Svennberg Den tomma krukan, gatan och gravenErik Dalman Kenya för KristusMargareta Eklund, Gunnar Eklund En rätt och värnlös änkaAage Samuelsen En korg med mogen fruktTage Nilsson Ung på nytt såsom Fortsätt läsa