fbpx

Välkommen Herre Jesus

I slutet av 1980-talet höll Arne Imsen en predikan om Jesu tillkommelse som vi finner angeläget att åter aktualisera. Tidigare publicerad i bl.a. Midnattsropet nr 8-9/1989. Änglarna fick ordern att omedelbart stiga ned till lärjungarna som stod på Oljeberget och såg hur Jesus lyftes mot höjden inför deras ögon. De Fortsätt läsa

Längtansropet ljuder

Dikt av Majvor Hugnevik (2018) Marana ta, hör längtansropet ljuderfrån en söndersargad jordGud, din pilgrimsskara väntaruppbrottsordernär basunen kallartecknet som vi känner från ditt Ord Fly från svekets lägervallardessa brända, en gång brutnajordar våra fäder fått att groLåt oss än en gång, den sistahöra Anden talaom försoningsblodettill ett folk som tappade Fortsätt läsa

Människans gudagivna identitet

Ledare av Berno Vidén Under 1930-talet fanns det ett informationssamhälle som hade en mycket stor inverkan på medborgarna. I början av decenniet då Hitler vann makten och nazismen – den tyska nationalsocialismen – gjorde sitt intåg, styrdes den med en utpräglad antisemitisk ideologi som till sin prägel var mycket våldsbenägen Fortsätt läsa

Församlingens frälsning

Det har gått 50 år sedan följande ledare publicerades i Midnattsropet. Texten talar om hur bibelordet drar upp tydliga gränser, något som är ytterst angeläget att påminna om i våra dagar, där en kuslig form av liberalism nästlat sig in och splittrat många församlingar. Text: Arne Imsen (ledare ur MR Fortsätt läsa

Familjen Kalmykovs vittnesbörd från kriget i Ukraina

Rapport av Hans Lindelöw I det lilla samhället Skagersvik har församlingen tagit emot familjen Kalmykov som är på flykt från kriget i Ukraina. Familjen saknar tillgångar och bor kostnadsfritt i ett hus som ägs av församlingen. De lever på en liten pension från hemlandet och saknar förutsättningar att bekosta sitt Fortsätt läsa

Vem är Jesus?

Undervisning av Yngve Stenfelt Under femton veckors tid spelade Yngve Stenfelt in lika många program för Radio Maranata, om vem Jesus är. I ett tidigare nummer av Midnattsropet (nr 5/2022) publicerade vi den första delen och här följer del 15, vilket är en sammanfattning av bibelns budskap och mening med Fortsätt läsa