– Ett annat perspektiv!

Vittnesbörd av Ingegerd Fredriksson Jag vill läsa ur första Tessalonikerbrevets femte kapitel: – Vad åter angår tid och stund härför, så är det icke behövligt att därom skriva till eder, käre bröder. Ty I veten själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten. Bäst de säga: ”Allt Fortsätt läsa