Bli en röst för Jesus!

Text: Karin Vidén Det var under påskhögtiden i Jerusalem, det osyrade brödets högtid, då judarna slaktade ett lamm och firade uttåget ur Egypten. Generationers traditioner fanns där odiskutabla och oemotsagda. Att uppfylla lagen och vänta Messias var livets gång. Så hörs en upprorisk skara! Allt fler drar sig närmare för Fortsätt läsa

Välsignad frukost

Storasyster på väg till frukosten med sina småsyskon. De kommer gående i grupper, välkammade, klädda i sina blå och beige skoluniformer. De vinkar glatt åt oss och är nu på väg till den kommunala Palavéskolan för att få sin undervisning. Skolsalarna är överfulla av elever som trängs och dessa överinskrivningar Fortsätt läsa

Dramatiska dagar i Dominikanska republiken

Karin Vidén rapporterar Situationen för papperslösa haitier i Dominikanska republiken har alltid varit svår. Så gott som dagligen lever de flesta av dem med rädslan över att bli utvisade. Migrationsmyndighetens patruller ger sig systematiskt ut på stadens gator för att fiska upp så många haitier de kan hitta, och utan Fortsätt läsa

Studentprotester den 11 juni

I Dominikanska republiken födda haitier protesterar mot nya regler som drabbar dem hårt. Alla papperslösa utestängs från studier i landets skolor.  Eftersom föräldrarna är papperslösa fick de inte vid födseln någon födelsedokumentation. Nu ska de stängas ute från sina studier vid universitetet! De kräver nu att få de dokument de Fortsätt läsa

Hemma hos Clothilde

Missionshälsning från Karin Vidéns blogg “Skriverier från Karibien” -Bingooo! Kvinnans rop avlöstes snabbt av ett kakalorum av röster utan motsvarighet. Det var svårt för mig som oinsatt att urskilja problemets art, men jag förmodar att det handlade om vem som egentligen vann. De satt, stod, låg, gick omkring….ett femtontal kvinnor Fortsätt läsa

Hemundervisning

Text: Karin Vidén Hemundervisning aktualiseras alltmer i media då skolorna börjat nytt läsår. Motivet därtill är dock inte främst att informera om en alternativ skolform som passar väldigt bra för en än så länge väldigt liten del av Sveriges skolelever, utan orsaken är istället den utsatthet inför myndigheter som nu Fortsätt läsa

22 barn i Baptiste

Karin Vidén rapporterar Baptiste är ett samhälle i Haitis bergsbygder, ca 3 mil från gränsen till Dominikanska republiken. Till den haitiska huvudstaden Port au Prince är det ”fem timmar”, som man uttrycker avstånden, men som egentligen handlar om 8 – 9 mil. Comunidad Maranata befinner sig i Baptiste i ett Fortsätt läsa

Undervsningen i Palavé nu i full gång

33 elever är inskrivna det här läsåret och de får undervisning i spanska, matematik, bild, musik, bibelkunskap, idrott samt i de olika orienteringsämnena. Här ses Veronica med sina tio elever.På rasterna får eleverna välja på ute- och innelekar. Här har några valt att bygga med lego… … andra har valt Fortsätt läsa

BEFRIAD – från religionens mörker

Missionsrapport av Karin Vidén Jordbävningskatastrofen placerade Haiti i allas våra hjärtan. Ett halvår har nu snart gått och fokus har svalnat betydligt i media, men lidandet är fortfarande obeskrivligt och i de enorma tältlägren runt omkring huvudstaden är situationen på vissa håll mycket katastrofal.  I missionsarbetet här i Dominikanska republiken Fortsätt läsa