fbpx

Verka, ty natten kommer!

Det står säkert klart för de flesta, att den verksamhetstid vi har kvar förrän Jesus kommer är mycket kort. Allt går mot sin fullbordan med snabba steg. Ännu har ‘vi emellertid möjligheter att ‘verka för Jesus. Kom med också du, som står passiv och overksam på torget. Gå in i Fortsätt läsa

Nr 3 1961 “Han gav sig själv till lösen för alla!” Det gjorde Gud! Göteborgsposten, Expressen och Vår Tro Kött eller Ande “Herrens ord hade mäktig framgång” Följden av att äga Anden

Nr 2 1961 Verka, ty natten kommer! Arvingar efterlyses Midnattsropet Maran Ata-bladet Förnyelseväckelse De tio jungfrurna “Herrens ord hade mäktig framgång” Sagt om Midnattsropet Var skall du tillbringa evigheten

GLÄDJENS BUDSKAP

Av Donald Bergagård GLÄDJENS BUDSKAP Redan omkring sjuhundra år före Jesu födelse, frambar profeten Jesaja budskapet om honom: ”Du skall göra dess glädje stor; inför dig skola de glädja sig, såsom man glädes under skördetiden, såsom man fröjdar sig, när man utskiftar byte.” Jes. 9: 3. Samma dag Jesus var Fortsätt läsa

”HERRENS ORD HADE MÄKTIG FRAMGÅNG”!

”HERRENS ORD HADE MÄKTIG FRAMGÅNG”! Seger-rapporter från när och fjärran FRÅN ÖREBRO FRIA FÖRSAMLING. Örebro Fria Församling höll söndagen den 8/1 årsmöte, Vilket andades frid och endräkt samt mod och lust att kämpa Vidare med Jesus. Flera själar har under året mött Gud till frälsning, många har blivit döpta i Fortsätt läsa

En korg med mogen frukt

En korg med mogen frukt Av Tage Nilsson Herren lät Amos få denna förunderliga syn: en korg med mogen frukt. Han, den underbare, Väldige Herren sänder ej sina syner och uppenbarelser utan mening, nej han har en särskild avsikt med dem. Han sänder dem till Väckelse, varning eller tröst. Så Fortsätt läsa

UNG PÅ NYTT SÅSOM EN ÖRN

UNG PÅ NYTT SÅSOM EN ÖRN Ps. 103: 5 Örnen är en mycket märklig fågel. Den står omnämnd i bibeln på 26 ställen, i olika sammanhang. Det står i Jes. 40: 31, >”Men de som bida efter Herren hämta ny kraft, de få nya Vingfjädrar såsom örnarna.” På de flesta Fortsätt läsa

En rätt och värnlös änka

Åge Samuelsen: EN RÄTT OCH VÄRNLÖS ÄNKA Luk. 18: 1-8 Det är en förunderlig liknelse, Jesus kommer fram med här. Han tecknar en bild av en enkel, hjälplös kristen individ, som i sin kamp mot en mäktig motståndare icke kan vinna seger i egen kraft, utan tyr sig till en Fortsätt läsa

Kenya för Kristus

KENYA FÖR KRISTUS Två månader har redan hunnit förflyta sedan vännerna Margaretha och Gunnar Eklund tillsammans med sönerna Robert och Peter embarkerade ”Tanafjord” i Göteborgs frihamn. En skara vänner från Göteborg, Falköping, Trollhättan och Örebro hade mött upp för att ta avsked av missionärerna. Med samma båt följde också missionär Fortsätt läsa

Den tomma krukan, gatan och graven

Erik Dalman: Den tomma krukan, gatan och graven Joh. 4: 1-28. Apg. 8:26. Matt. 28: 1-6. Gud talar till oss på många olika sätt genom sitt eget ord. Ofta är det ett enda litet ord eller några få ord i ett sammanhang, som blir levande och dyrbart för oss. I Fortsätt läsa