Intervju med Målle Lindberg Växsjö

Den välkände väckelseevangelisten Målle Lindberg har varit i Maranataförsamlingen här i Stockholm en veckas tid och predikar Guds Ord till rik välsignelse. Vi har under denna tid sett många härliga resultat på vad Herren gör i dessa dagar. Jag har ställt följandefrågor till broder Lindberg: – Vad var det som Fortsätt läsa

På resa i Norge

Erik Gunnar Eriksson  Jag var i juni månad i tillfälle att göra en predikoresa ‘i Maranata-församlingarna i Norge. Det är ‘trosstärkande att få resa i vårt grannland och se, hur Maranataväckelsen, trots hårt motstånd, bryter fram som en vårflod, som ej går att stoppa. Första mötet i arb-etarföreningens lokal i Fortsätt läsa

“Bröder vad skola vi göra?”

Erik Gunnar Eriksson Denna fråga ställdes av de människor, ‘som lyssnade till det budskap, som Petrus förkunnade på pingstdagen i Jerusalem. I denna religiösa stad ‘hade något inträffat, som hade satt människorna i rörelse. Något utöver det vanliga. hade. hänt. Vad var det då som hänt? Jo, etUhunndra’tjugu av Jesu Fortsätt läsa